Πέμπτη , 24 Αυγούστου 2023
Επικαιρότητα
Αρχική / Ειδήσεις Ιωαννίνων / 1η κινητικότητα στη Βαρκελώνη, για το Δημοτικό Σχολείο Μπάφρας- Νεοκαισάρειας

1η κινητικότητα στη Βαρκελώνη, για το Δημοτικό Σχολείο Μπάφρας- Νεοκαισάρειας

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ ΚΑ1 με τίτλο: «Students and teachers of a common European framework», που έχει εγκριθεί και χρηματοδοτείται από το ΙΚΥ για την σχολική μας μονάδα, πραγματοποιήθηκε, η πρώτη κινητικότητα στη Βαρκελώνη

Στην κινητικότητα συμμετείχαν δυο εκπαιδευτικοί της σχολικής μας μονάδας. Συγχαρή Αιμιλία (ΠΕ06 Αγγλικών) και Πέτρη Μαργαρίτα (ΠΕ70 δασκάλων)

Οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν το επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Classroom Management Solutions for Teachers:New Methodologies,Effective Motivation and Cooperation» στη Βαρκελώνη, Ισπανίας.

Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας γνωριστήκαμε με συναδέλφους άλλων εθνικοτήτων, ανταλλάξαμε απόψεις αποκτώντας μια διαπολιτισμική παιδαγωγική εμπειρία, διαμορφώσαμε ένα πλαίσιο καινούριων προσεγγίσεων, καινοτόμων πρακτικών και διαδραστικών παρεμβάσεων, γνωρίσαμε τους στόχους της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής κοινότητας για το σχολείο του αύριο.

Στόχος του επιμορφωτικού προγράμματος, στο οποίο συμμετείχαν και εκπαιδευτικοί από τη Γερμανία την Ισπανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λιθουανία, Λετονία, Ολλανδία ήταν να μεταφέρουμε την μαθησιακή μας εμπειρία στη δική μας σχολική κοινότητα, ώστε να αναγνωριστεί η πολιτιστική μας εμπειρία και να γίνει δυναμικό και καινοτόμο μέσο μάθησης.

Συγκεκριμένα το επιμορφωτικό πρόγραμμα περιελάβανε τις θεματικές ενότητες: 

1.Διαχείριση διαφορετικών μαθησιακών στυλ

  1. Δασκαλοκεντρικές – Μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις, Μάθηση μέσω Project, Διαχείριση συμπεριφοράς, συναισθήματος, κανόνες συναισθηματικής νοημοσύνης
  2. Τεχνικές ενίσχυσης ομαδικότητας και συνεργασίας μεταξύ μαθητών, χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων για προσέλκυση ενδιαφέροντος
  3. Χρήση κινήτρων, ενίσχυση κινήτρων με στρατηγικές οπτικής σκέψης, Διαχείριση τάξης
  4. Σχεδιασμός Ανεστραμμένης τάξης, Ανάπτυξη προσαρμοσμένων Rubrics
  5. Ανταλλαγή απόψεων μεταξύ συμμετεχόντων σχετικά με τη διαχείριση τάξης, ποιες εκφάνσεις είναι σημαντικές να πάρουν τη θέση τους μέσα στην τάξη και πώς μπορεί να γίνει αυτό

Τα οφέλη που αποκομίσαμε από το πρόγραμμα:

Νέες μέθοδοι διδασκαλίας-καλές πρακτικές

Μέθοδοι διδασκαλίας ή εργαλεία διδασκαλίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη αποτελεσματικά, όπως:

Οι δεξιότητες προσωπικού -παροχής κινήτρων στους μαθητές, ανατροφοδότησης, διόρθωσης, ικανότητες ενεργής εμπλοκής των πιο αδύναμων μαθητών ή των αλλοδαπών μαθητών, τεχνικές για την καλύτερη διαχείριση της τάξης και βελτίωσης της μάθησης, τεχνικές και δραστηριότητες με έρευνα, τεχνικές οργάνωσης

διδασκαλίας-μάθησης έτσι ώστε να εμπνέονται οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι μαθητές, εμπνευσμένες ιδέες που θα κάνουν τα μαθήματα διασκεδαστικά και ευχάριστα με την μάθηση μέσω παιχνιδιού. Η τροποποίηση των προγραμμάτων σπουδών ώστε να εμπλουτιστούν με μαθήματα που ανταποκρίνονται στις μαθησιακές ανάγκες των εκπαιδευομένων(Ελλήνων, αλλοδαπών), με γενικές πληροφορίες σχετικά με Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα, ή πτυχές που οδηγούν σε υψηλής απόδοσης μάθηση. Η πρόσβαση σε πηγές, χρήση, διαμοιρασμός υλικού μέσω

διαδικτύου και συνεργασίες μεταξύ σχολικών οργανισμών που προσδίδουν μια ευρωπαϊκή διάσταση στον τρόπο διδασκαλίας και λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Θα δημιουργηθούν δεσμοί με Ευρωπαίους συναδέρφους και σχολεία, ανταλλαγές καλών εκπαιδευτικών πρακτικών, δημιουργία προοπτικών για μελλοντική συνεργασία καθώς και διασύνδεση με μια κοινότητα εκπαιδευτικών Ευρωπαϊκών κρατών που θα συνεχίσουν και θα διευρύνουν την δυναμική του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Τα προγράμματα επιμόρφωσης

θα αποτελέσει για τους εκπαιδευτικούς το ιδανικότερο μέσο για την εμπέδωση και εφαρμογή νέων μεθόδων και καλών πρακτικών στη δική τους τάξη. Οι μαθητές, αναμένεται να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση, κοινωνικοποίηση, ομαδικότητα, τρόπους προετοιμασίας, έρευνας.

Δείτε Επίσης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: “Συνάδελφος επιβεβαιώνει τον κοινωνικό μας ρόλο και την ανθρώπινη αποστολή μας”

Σήμερα ενημερωθήκαμε από συμπολίτη μας (τα στοιχεία του είναι στην διάθεση της Ένωσής μας) για ...