Τρίτη , 2 Ιουλίου 2024
Αρχική / Επικαιρότητα / Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Ηπείρου  

Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Ηπείρου  

 

Στην ομόφωνη θετική γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Αλβανία 2014 -2020, προχώρησε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου.

Οι Άξονες Προτεραιότητας που τίθενται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020, αφορούν σε:

 

  • Προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος και βιώσιμες υποδομές
  • Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας
  • Τεχνική βοήθεια

Οι Θεματικοί Στόχοι είναι:

 

  • Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της προσαρμογής και της άμβλυνσης της κλιματικής αλλαγής, πρόληψη κινδύνων και διαχείριση.
  • Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών, των δικτύων και υπηρεσιών πληροφοριών και επικοινωνιών, επένδυση σε διασυνοριακά συστήματα και εγκαταστάσεις ύδρευσης, διαχείρισης αποβλήτων και ενέργειας.
  • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, του εμπορίου και των επενδύσεων.
  • Ενθάρρυνση του τουρισμού και της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.

 

Επίσης, η Επιτροπή, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Ανάπτυξης της Περιφέρειας κ. Ευ. Βαγενά, ενέκρινε την χορήγηση των αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, ο αριθμός των οποίων είχε γίνει αποδεκτός με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου βάσει των εισηγήσεων των Δημοτικών Συμβουλίων, και τη διαδικασία καθώς και την έκδοση των διοικητικών πράξεων – αποφάσεων χορηγήσεων των συγκεκριμένων αδειών να αναλάβουν οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Μετά από ενδελεχή συζήτηση η Επιτροπή προτείνει τη βελτίωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου “Περί υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου” με εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. Η εν λόγω εισήγηση, πέραν των άλλων επισημάνσεων που θα γίνουν, θα περιλαμβάνει:

 

  • τον προσδιορισμό του μέγιστου αριθμού των χορηγούμενων αδειών τόσο του υπαίθριου πλανόδιου, όσο και του στάσιμου εμπορίου, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες κατά Περιφερειακή Ενότητα
  • οι αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων αναφορικά με τον αριθμό των αδειών υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου), να έρχονται προς έγκριση στην Περιφέρεια (Περιφερειακού Συμβούλιο ή αρμόδια Επιτροπή) σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, κατά προτίμηση στο τέλος κάθε έτους.

Τέλος, η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά επί του περιεχομένου των Μ.Π.Ε. για το έργο «Λειτουργία υφιστάμενης βιομηχανίας παραγωγής προϊόντων γάλακτος, εγκατεστημένη στη θέση «Νεγρέσι», της Τ.Κ. Αμμότοπος του Δ. Αρταίων, Π. Ε. Άρτας», και «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 204 KW , στο ρέμα Τούση στην Τ.Κ. Ανθούσας του Δήμου Πάργας, Π.Ε. Πρέβεζας».

 

 

Δείτε Επίσης

Τριήμερο δράσεων Αστρονομίας στα Ιωάννινα 11-13 Απριλίου 2024

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και Δραστηριότητες για το ευρύ κοινό Ηράκλειο Κρήτης, 1η Απριλίου 2024. Το Ινστιτούτο ...

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x