Τρίτη , 21 Μαΐου 2024
Αρχική / Επικαιρότητα / Δήμος Ιωαννιτών- Αναβάθμιση οδικών και άλλων υποδομών στη Δημοτική Ενότητα Ανατολής

Δήμος Ιωαννιτών- Αναβάθμιση οδικών και άλλων υποδομών στη Δημοτική Ενότητα Ανατολής

Την σύμβαση για ένα ακόμη έργο υπέγραψε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων με τον ανάδοχό του.

Πρόκειται για την αναβάθμιση οδικών και άλλων υποδομών στη Δημοτική Ενότητα Ανατολής με προϋπολογισμό 400 χιλιάδες ευρώ.

Στο πλαίσιο της εργολαβίας θα γίνουν εργασίες βελτίωσης στις Κοινότητες Ανατολής, Μπάφρας και Νεοκαισάρειας.

Μεταξύ των άλλων εργασίες θα αναπτυχθούν στις οδούς: Μηνά Παζήνα, Τριμέρη, Κ. Καραμανλή, Β. Ηπείρου, Εμμανουηλίδη, Επταλόφου, και Προφήτη Ηλία στην Ανατολή καθώς και σε δρόμους της Μπάφρας και της Νεοκαισάρειας.

Κύριο αντικείμενο είναι η κατασκευή́ και αποξήλωση της παλαιάς φθαρμένης ασφάλτου και η εκ νέου ασφαλτόστρωση οδών, η κατασκευή́ κράσπεδων και ρείθρων και η κατασκευή́ πεζοδρομίων. 

Επιπλέον σε όποιες οδούς είναι αναγκαίο θα ανακατασκευασθούν τα φθαρμένα ρείθρα και κράσπεδα, επίσης θα κατασκευασθούν πεζοδρόμια και πλάκες πεζοδρομίων σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο παρεμβάσεων.

 

Δείτε Επίσης

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων στις 03.04.2024 – ώρα 18.00.

Έχοντας υπόψη της διατάξεις των άρθρων 67 και 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως ...