Σάββατο , 13 Απριλίου 2024
Αρχική / ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ / Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ο προϋπολογισμός του Δήμου Ιωαννιτών

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ο προϋπολογισμός του Δήμου Ιωαννιτών

Η βούληση του Δήμου να υλοποιήσει όλα τα έργα που περιλαμβάνονται στο τεχνικό πρόγραμμα, να στηρίξει τα νομικά του πρόσωπα, αλλά και την τοπική επιχειρηματικότητα που πλήττεται από την πανδημία αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό του 2021 που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Θετική ψήφο έδωσαν η Δημοτική Αρχή και οι παρατάξεις του Θωμά Μπέγκα και της Τατιάνας Καλογιάννη.

Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού φτάνει στα 150.635.240 ευρώ και ήδη έχει την σύμφωνη γνώμη από το Παρατηρητήριο.

Από τον αντιδήμαρχο Οικονομικών Φώτη Βάββα που έκανε την εισήγηση τονίστηκε ότι είναι ρεαλιστικός, προσαρμοσμένος στο αυστηρό δημοσιονομικό πλαίσιο και έχουν ληφθεί υπόψη τα αποτελέσματα εκτέλεσης των προϋπολογισμών των δύο  προηγούμενων ετών 2019 και 2020.

«Η καθημερινότητα μας αναγκάζει να αναμορφώνουμε τον προϋπολογισμό συνεχώς και υποχρεωτικά πλέον, αφού είμαστε αναγκασμένοι να παρακολουθούμε στενά τα στοιχεία εκτέλεσής του και να παρεμβαίνουμε άμεσα. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού είναι μια δυναμική διαδικασία, καθώς οι συνεχείς αυξομειώσεις στα έσοδα και στα έξοδα του Δήμου, καθιστούν αναγκαστικές τις αντίστοιχες τροποποιήσεις.

Ο Δήμος μας συνεχίζει την προσπάθεια νοικοκυρέματος στα οικονομικά του, ώστε να μην δημιουργεί νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, να είναι φερέγγυος σε όλους όσοι συναλλάσσονται μαζί του, να χρηματοδοτεί από δικούς του πόρους τα νομικά του πρόσωπα για να συνεχίσουν να επιτελούν το έργο τους και να χρηματοδοτεί έργα και δράσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας και τη στήριξη των αδύναμων κοινωνικών ομάδων» τόνισε στην εισήγησή του ο κ. Βάββας.

Υπογράμμισε ότι διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου, χωρίς να μειώνονται οι κοινωνικές υπηρεσίες προς του πολίτες και χωρίς να θίγονται βασικές ανάγκες της καθημερινότητας.

Βασικές κατευθύνσεις για τα επόμενα χρόνια που αποτυπώνονται και στον προϋπολογισμό είναι:

-Η υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος, με ιδιαίτερη βαρύτητα στα έργα της ΒΑΑ, του ΣΒΑΚ και του ΣΔΒΕ

-Η αξιοποίηση του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

-Η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων

-Η περαιτέρω μείωση και ο εξορθολογισμός των δημοτικών τελών

-Η αύξηση των ιδίων εσόδων και η βελτίωση της εισπραξιμότητας

-Η βελτίωση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου (υπηρεσίες «έξυπνης πόλης» και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης)

-Η υλοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών του πολίτη με το Δήμο

-Η στήριξη των Νομικών Προσώπων του Δήμου στους τομείς των Κοινωνικών Υπηρεσιών και του Πολιτισμού

-Η στήριξη της επιχειρηματικότητας και η λήψη μέτρων για την ενίσχυση των ΜΜΕ του Δήμου μας

Τα έσοδα του προϋπολογισμού

Τα βασικά έσοδα του Δήμου όπως αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό του 2021 είναι τα ακόλουθα:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ      28.107.998,60

EKTAKTA ΕΣΟΔΑ     37.270.459,36

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ         3.473.900,00

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε.            48.796.968,08

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ          10.373.073,96

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  22.612.840,00

Ο προϋπολογισμός διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των νομικών προσώπων του Δήμου με ενισχυμένη μάλιστα χρηματοδότηση.

Αναλυτικά:

ΟΚΠΑΠΑ:      3.600.000,00

ΚΟΙΝΩΦ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ – ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ: 1.800.000,00

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ: 150.000,00

ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ:  100.000,00

ΔΕΠΕΙ: 187.500,00

Σημαντικό στοιχείο του προϋπολογισμού αποτελούν οι επιχορηγήσεις και οι επενδύσεις για το οικονομικό έτος.

Οι επενδύσεις και οι επιχορηγήσεις αναλύονται ως εξής:

ΣΑΤΑ (Κ.Α. 1311)    1.761.870,00

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Κ.Α. 1312)  346.650,00

ΕΣΠΑ (Κ.Α. 1321, 1328)    22.450.894,01

ΣΑΕ – ΣΑΕΠ (Κ.Α. 1322)    5.388.236,36

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Κ.Α. 1323)      34.103,37

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ(Κ.Α. 1329)    537.458,00

ΣΥΝΟΛΟ       30.519.211,74

Ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Δημοτικής Πρωτοπορίας Νίκος Γκόντας τόνισε ότι η Δημοτική Αρχή συνέταξε έναν ρεαλιστικό προϋπολογισμό μέσα σε μία πολύ δύσκολη συγκυρία. Ανέφερε ότι η οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ παραμένει ακόμη ζητούμενο και κατέληξε σημειώνοντας πως υποχρέωση σύσσωμου του Δημοτικού Συμβουλίου είναι να εκμεταλλευτεί κάθε πηγή χρηματοδότησης.

Ο επικεφαλής της παράταξης «Γιάννενα Τώρα» και πρόεδρος της ΔΕΥΑΙ Άρης Μπαρτζώκας ανέφερε ότι η Δημοτική Αρχή συντάσσει προϋπολογισμό μέσα σε ένα πολύ δυσμενές περιβάλλον, ένα περιβάλλον που έχει δημιουργήσει η πανδημία και έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση των εσόδων και για τον Δήμο.

Ο αντιδήμαρχος έργων Γιώργος Αρλέτος απαντώντας σε αιτιάσεις που διατυπώθηκαν από την αντιπολίτευση για καθυστερήσεις στα έργα του ΕΣΠΑ και στην υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος, τόνισε ότι η σημερινή δημοτική αρχή παρέλαβε μόλις ένα έργο ενταγμένο στο ΕΣΠΑ.

Στο διάστημα αυτό ωρίμασε μελέτες και ενέταξε νέα έργα όπως το Κέντρο για το Παιδί στο παλιό Άσυλο Ανιάτων και το Πάρκο Πολιτισμού στο Κάστρο.

Παράλληλα έχουν δημοπρατηθεί 45 έργα και ολοκληρώνονται οι μελέτες για την δημοπράτηση άλλων είκοσι.

«Το τεχνικό πρόγραμμα παρουσιάζει υψηλό δείκτη υλοποίησης. Κανείς δεν μπορεί να ξεχνά ότι μία σειρά έργων δεν διέθεταν καμία ωριμότητα. Ακόμη και ο δακτύλιος εντάχθηκε χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η τεχνική μελέτη», τόνισε ο κ. Αρλέτος.

Ο αντιδήμαρχος Φώτης Βάββας στην δευτερολογία του σημείωσε ότι ο προϋπολογισμός συντάχθηκε μέσα σε συνθήκες εντελώς διαφορετικές από τις συνηθισμένες, καθώς η πανδημία, έχει δημιουργήσει μία πρωτόγνωρη κατάσταση.

Επανέλαβε την ειδική μέριμνα της Δημοτικής Αρχής για την στήριξη της τοπικής επιχειρηματικής και τόνισε ότι είναι διασφαλισμένοι οι πόροι για τα έργα.

Ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ κλείνοντας την συζήτηση υπογράμμισε ότι έγινε μεγάλη προσπάθεια να κρατηθεί όρθιος ο Δήμος και τα νομικά του πρόσωπα λόγω των συνεπειών της πανδημίας.

«Όσα μπορούσε να κάνει ο Δήμος το έπραξε στο μέγιστο βαθμό. Η μείωση των ανταποδοτικών τελών για όλα τα νοικοκυριά είναι μία απόφαση που δεν μπορεί να μηδενίζεται. Σαφώς η κατάσταση δεν είναι ειδυλλιακή, όμως δεν μπορούμε να μηδενίζουμε τα πάντα», τόνισε στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος.

Αναφερόμενος στο θέμα του κτιρίου του παλιού Πανεπιστημίου τόνισε ότι ένα διαχρονικό αίτημα, ένα διαχρονικό ζήτημα λύνεται κι αυτό που έχει σημασία είναι η επόμενη μέρα.

«Θα παραχωρηθούν χώροι στην πόλη και το ζητούμενο είναι να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες αυτές. Το ζήτημα δεν είναι να υπάρχουν σχέδια επί χάρτου αλλά να αξιοποιούμε όλες τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Κι αυτό κάνουμε», υπογράμμισε.

Καταλήγοντας ευχαρίστησε όλους τους δημοτικούς συμβούλους για τις προτάσεις και τις θέσεις επί του προϋπολογισμού, του πιο σημαντικού εργαλείου που έχει ο δήμος για να υλοποιήσει το πρόγραμμά του.

Δείτε Επίσης

Νέα Διοικητικά Συμβούλια σε Θέατρο, Ραδιόφωνο και ΔΗΑΝΕΤΑΙ

Στον ορισμό των αιρετών αλλά και των πολιτών που θα συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια της ...