Σάββατο , 13 Απριλίου 2024
Αρχική / Επικαιρότητα / ΓΙΑΝΝΕΝΑ- Δύο νέα έργα και μελέτη για δίκτυο ποδηλατοδρόμων από την Οικονομική Επιτροπή

ΓΙΑΝΝΕΝΑ- Δύο νέα έργα και μελέτη για δίκτυο ποδηλατοδρόμων από την Οικονομική Επιτροπή

Στην έγκριση των μελετών και των όρων δημοπράτησης για δύο σημαντικά έργα προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών κατά την σημερινή της συνεδρίαση ενώ παράλληλα καθόρισε την διαδικασία για την ανάθεση μελέτης από την οποία θα προκύψει το ολοκληρωμένο σχέδιο ποδηλατοδρόμων.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ενέκρινε τη μελέτη, κατασκευή και τους όρους δημοπράτησης του έργου αναβάθμισης του οδικού δικτύου στις περιοχές Μαρμάρων, Σταυρακίου και Νεοχωρόπουλου. 

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 400 χιλιάδων ευρώ.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου θα εκτελεστούν εργασίες στα Μάρμαρα, στα Κάτω Μάρμαρα, στα Καρδαμίτσια, στο Σταυράκι και στο Νεοχωρόπουλο.

Στα κάτω Μάρμαρα θα εκτελεστούν εργασίες στην οδό Αγ. Όρους.

Στα Καρδαμίτσια θα εκτελεστούν εργασίες στην οδό Κοροτζή.

Στο Νεοχωρόπουλο θα εκτελεστούν εργασίες στην οδό Λίνας Τσαλδάρη.

Στο Σταυράκι θα εκτελεστούν εργασίες στις οδούς Αθ. Διάκου και Ρήγα Φεραίου.

Στα Μάρμαρα θα εκτελεστούν εργασίες σε ανώνυμη οδό της κοινότητας.

Το δεύτερο έργο με προϋπολογισμό 280 χιλιάδων ευρώ περιλαμβάνει αναπλάσεις στην παραλίμνια ζώνη.

Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου είναι:

– Εφαρμογή σταθερής λωρίδας κυκλοφορίας, πλάτους 3,25 μέτρων, ανά κατεύθυνση

– Διαμόρφωση πεζοδρομίου μεταβλητού πλάτους, όπου θα διασφαλίζεται η ελεύθερη εμποδίων όδευση πεζών, πλάτους τουλάχιστον 2,05 μέτρων.

– Διαμόρφωση θέσεων προσωρινής στάθμευσης σε θέσεις που θα καθορισθούν κατά την κατασκευή του έργου

– Διαβάσεις πεζών τουλάχιστον 2,50 μέτρων.

– Κατασκευή όδευσης τυφλών εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών.

Τέλος η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης για την μελέτη ευαισθητοποίησης και συμμετοχής των πολιτών στον σχεδιασμό ενσωμάτωσης του ποδηλάτου στην καθημερινή ζωή της πόλης. 

Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι ο σχεδιασμός ενός δικτύου ποδηλατοδρόμων που θα καλύπτει την έκταση του Δήμου και θα μπορεί να υλοποιηθεί τμηματικά τα επόμενα χρόνια.

− Οι λύσεις που θα δοθούν για το ποδήλατο θα έχουν ως επί μέρους στόχους την αναβάθμιση του αστικού ιστού

− την αναβάθμιση του κυκλοφοριακού δικτύου της πόλης, που θα συμβάλλει θετικά στην ασφάλεια των πολιτών

− τη βιώσιμη επίλυση της αστικής κυκλοφορίας,

− την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών

− την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στις περιοχές κατοικίας της πόλης και στο κέντρο της.

− τη βελτίωση της προσπελασιμότητας του Πανεπιστημίου

 

Δείτε Επίσης

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων στις 03.04.2024 – ώρα 18.00.

Έχοντας υπόψη της διατάξεις των άρθρων 67 και 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως ...