Παρασκευή , 12 Μαΐου 2023
Επικαιρότητα
Αρχική / Επικαιρότητα / Ο Γιάννης Μπέλλος στο Δ/Ρ Ιωαννίνων: «Μη νόμιμη η σύνθεση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΙ»

Ο Γιάννης Μπέλλος στο Δ/Ρ Ιωαννίνων: «Μη νόμιμη η σύνθεση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΙ»

Νέα Κατεπείγουσα Αίτηση Θεραπείας, που αφορά τη μη σύννομη σύνθεση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΙ και κατά συνέπεια την μη νομιμότητα των αποφάσεων, που αυτή έλαβε, μεταξύ των οποίων και η υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου για το υποέργο της μεταφοράς των δικτύων της ΔΕΥΑΙ στην οδό Νιάρχου, κατέθεσε σήμερα η πληρεξούσια δικηγόρος επαγγελματιών/επιχειρηματιών και ιδιοκτητών ακινήτων παρά την οδό Νιάρχου προς τη ΔΕΥΑΙ και τον Δήμο Ιωαννιτών.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Μπέλλο, ο οποίος μίλησε στο Δ/Ρ Ιωαννίνων και στην εκπομπή «Ό,τι πεις εσύ» με τον Γιώργο Γκόντζο, η ουσία της υπόθεσης συνοψίζεται στα εξής τρία σημεία:

  • Περιφέρεια Ηπείρου και ΔΕΥΑΙ κωφεύουν στις πρόδηλα ακυρωτέες ενέργειές τους
  • Δήμος και ΔΕΥΑΙ ενώπιον των ευθυνών τους
  • Στον αέρα η Προγραμματική Σύμβαση ΔΕΥΑΙ – Περιφέρειας Ηπείρου για την μεταφορά των Δικτύων της ΔΕΥΑΙ

Ακούστε το ηχητικό εδώ.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη νέα -συνέχεια της προηγούμενης- Κατεπείγουσα Αίτηση Θεραπείας:

«Από τα ανωτέρω προκύπτει, συνεπώς, ευχερώς ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων τυγχάνει μη νόμιμη, λόγω παραβίασης του άρθρου 6 παρ.1 περ. β του Ν.2389/2000, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και σύμφωνα με την ερμηνεία του στην σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθόσον δεν πληρούνταν η προϋπόθεση του να συγκροτούν το 1/3 των υποδεικνυόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης  μέλη του άλλου φύλου και εν προκειμένω γυναίκες, δεδομένου ότι από τα συνολικά εννέα μέλη που υπεδείχθησαν από τον Δήμαρχο και τους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης (7 από τον Δήμαρχο και την Δημοτική του παράταξη και 2 από την αντιπολίτευση) μόνον δύο ήταν γυναίκες.

Ως εκ τούτου, η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης τυγχάνει μη νόμιμη, καθόσον ενώ σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1 περ. β’ του 2389/2000, όπως ισχύει, το ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων θα έπρεπε να αποτελείται από 4 εκπροσώπους του άλλου φύλου (γυναίκες), δεδομένου ότι σύμφωνα με την σχετική πρόβλεψη ο δεκαδικός αριθμός (3,666) στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αποτελείται μόνον από τρεις.

Σημειώνεται δε ότι σύμφωνα με πάγια σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (βλ, ενδεικτικά ΣτΕ 3516/2003) η τήρηση των κανόνων για την συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων με αποφασιστική αρμοδιότητα συνιστά ουσιώδη τύπο για την έκδοση των πράξεων που αυτά εκδίδουν. Ως εκ τούτου, η μη τήρησή τους να συνεπάγεται την μη νομιμότητα των πράξεών που αυτά εκδίδουν και των αποφάσεων που αυτά λαμβάνουν.

Επειδή, συνεπώς, η υπ’ αριθμ. υπ’ αριθμ. 168/24.07.2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων ελήφθη από διοικητικό όργανο που δεν είχε την νόμιμη συγκρότηση σύμφωνα με τα ανωτέρω, τυγχάνει και για τον λόγο αυτό μη νόμιμη και άρα ανακλητέα »

Υπενθυμίζεται ότι με την από 26-10-20 Κατεπείγουσα Αίτηση Θεραπείας προς την ΔΕΥΑΙ  και την Περιφέρεια Ηπείρου είχαν τεθεί θέματα μη σύννομων εξουσιοδοτήσεων / αποφάσεων που καθιστούν την προαναφερθείσα Προγραμματική Σύμβαση ακυρωτέα.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (προς την οποία επίσης απευθυνόταν η εν λόγω Αίτηση Θεραπείας)  με την  από 2-12-20 απάντησή της δηλώνει, αν και πλημμελώς αιτιολογημένη, αναρμοδιότητα παραπέμποντας στην ΔΕΥΑΙ  και στην Περιφέρεια την ευθύνη αξιολόγησης της εν λόγω Αίτησης Θεραπείας.

Παρά λοιπόν την παρέλευση 4 και πλέον μηνών από την υποβολή της Αίτησης Θεραπείας τόσο η ΔΕΥΑΙ όσο και η Περιφέρεια Ηπείρου δεν έχουν ακόμα απαντήσει (σε αντίθεση με την Αποκεντρωμένη που απάντησε σε 35 μέρες περίπου ακυρώνοντας και την όποια επίκληση της επιδημιολογικής κρίσης από τους συμβαλλόμενους της Προγραμματικής) παραβιάζοντας τις αρχές της νομιμότητας και της χρηστής διοίκησης.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι παρά τους πανηγυρισμούς της Περιφέρειας Ηπείρου για την θέση στο αρχείο της σχετικής αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη,  αυτό δεν συνεπάγεται και το κλείσιμο της υπόθεσης της οδού Νιάρχου. Το αντίθετο μάλιστα.

Το ίδιο ισχύει και για την απόφαση του ΣτΕ.

Άλλα θέματα εξέτασε το ΣτΕ -παραβλέποντας μάλιστα ουσιαστικά ζητήματα- και άλλα θα τεθούν τώρα υπό πολλαπλή διερεύνηση.»

Δείτε Επίσης

Δ.Παπαγεωργίου-Δεν πρόκειται να παρέμβω στις διαδικασίες καμιάς παράταξης.

  Από:Γιώργος  Γκόντζος([email protected])—- Συνέντευξη στην οποία κατέθεσε  τις απόψεις  του για επίκαιρα ζητήματα του δήμου, ...