Παρασκευή , 25 Αυγούστου 2023
Επικαιρότητα
Αρχική / Τεχνικά Έργα / Παράταση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήματα της Εγνατίας Οδού

Παράταση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήματα της Εγνατίας Οδού

Η Διεύθυνση της Αστυνομίας Ιωαννίνων αποφάσισε τα εξής σε σχέση με τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ


Παράταση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήματα του αυτοκινητοδρόμου Εγνατία Οδός, στην εδαφική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων (Α/Κ Παμβώτιδας έως 120,800 χ/θ –όρια με Γρεβενά), προκειμένου να εφαρμοσθεί βραδυπορία της κυκλοφορίας των οχημάτων, για την μεταφορά τμημάτων ανεμογεννητριών με αυτοκινητοπομπή υπερμεγεθών οχημάτων, που είχαν ορισθεί από την 10-09-2020 μέχρι και την 13-10-2020, για το χρονικό διάστημα από 14-10-2020 μέχρι και 23-10-2020.-

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων

Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.
2. Την υπ’ αρίθμ. ΔΜΕΟ/ο/6503/ε/1095 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 2252 / 31-12-2010) «Εκχώρηση στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. της αρμοδιότητας ανάθεσης και διοίκησης εκπόνησης μελετών οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της χώρας».
3. Την υπ’ αρίθμ. 7001 / 2 / 1478-μβ΄ από 20-04-2017 (ΦΕΚ Β’ 1540) Απόφαση κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας.
4. Την υπ’ αρίθμ. 6777/ 20/1907023 από 05-09-2020 Απόφαση Διευθύνσεώς μας (ΑΔΑ: ΩΑΑ46ΜΤΛΒ-ΔΕΕ).
5. Το υπ’ αρίθμ. 91176 / Χ40 / 014.1 / ΕΒ / ID 133295 / αμ από 09-10-2020 έγγραφο, με το οποίο η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., αιτείται την παράταση του χρονικού διαστήματος των εργασιών.
6. Την υπ’ αρίθμ. 8004/21/7-ξα΄ από 10-10-2020 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων.
7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.

Αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού, κατά τη διάρκεια εφαρμογής κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων:


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1ο
1. Παρατείνουμε το χρονικό διάστημα των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της υπ’ αριθμ. 4
Απόφασης του σκεπτικού της παρούσης, από 14-10-2020 μέχρι και 23-10-2020.
2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα ορισθέντα αυτής.

Άρθρο 2ο
Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, αρχίζει από τη
δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010.

Άρθρο 3ο
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99
(Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


Δείτε Επίσης

Σημαντικά έργα υποδομών υλοποιούνται στην Π.Ε. Πρέβεζας με αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου

Αποφάσεις για σημαντικά έργα υποδομών στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας ελήφθησαν στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής ...