Τρίτη , 6 Φεβρουαρίου 2024
Επικαιρότητα
Αρχική / Ειδήσεις Ιωαννίνων / Παρατείνονται οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του αυτοκινητοδρόμου Εγνατίας Οδού

Παρατείνονται οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του αυτοκινητοδρόμου Εγνατίας Οδού

Παράταση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήματα του αυτοκινητοδρόμου Εγνατίας Οδού, στην εδαφική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων (48,800 χ/θ έως 120,800 χ/θ), προκειμένου να εκτελεστούν προγραμματισμένες εργασίες, που είχαν ορισθεί από την 04-09-2020 μέχρι και την 30-10-2020, για το χρονικό διάστημα από 11-11-2020 μέχρι και 10-12-2020.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.

2. Την υπ’ αρίθμ. ΔΜΕΟ/ο/6503/ε/1095 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 2252 / 31-12-2010) «Εκχώρηση στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. της αρμοδιότητας ανάθεσης και διοίκησης εκπόνησης μελετών οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της χώρας».

3. Την υπ’ αρίθμ. 7001 / 2 / 1478-μβ΄ από 20-04-2017 (ΦΕΚ Β’ 1540) Απόφαση κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας.

4. Την υπ’ αρίθμ. 6777/ 20/1282805 από 20-06-2020 Απόφαση Διευθύνσεώς μας (ΑΔΑ: ΩΣ7Ε46ΜΤΛΒ-Ε3Ζ).

5. Την υπ’ αρίθμ. 6777/ 19/1500355 από 15-07-2020 Απόφαση Διευθύνσεώς μας – Παράταση (ΑΔΑ: Ψ7ΕΛ46ΜΤΛΒ-Β7Η).

6. Την υπ’ αρίθμ. 6777/ 20/1901508 από 04-09-2020 Απόφαση Διευθύνσεώς μας – Παράταση (6Β4Ρ46ΜΤΛΒ-3Ψ4).

7. Το υπ’ αρίθμ. 92433 / Υ00 / 5600_Α3 / 631 / ΦΜ / ID 135225 / εβ από 06-11-2020 έγγραφο, με το οποίο η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., αιτείται την παράταση του χρονικού διαστήματος των εργασιών.

8. Την υπ’ αριθμό 1020/59709/316-α΄από 07-11-2020 αναφορά – πρόταση του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων.

9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού, κατά τη διάρκεια των εργασιών:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

  1. Παρατείνουμε το χρονικό διάστημα των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της υπ’ αριθμ. 6 Απόφασης του σκεπτικού της παρούσης, από 11-11-2020 μέχρι και 10-12-2020.
  2. Κατά τα λοιπά ισχύουν 2. τα ορισθέντα αυτής.

Άρθρο 2ο

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, αρχίζει από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010.

Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δείτε Επίσης

“Ημέρα Καινοτομίας”, από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μία ξεχωριστή Ημέρα Καινοτομίας διοργανώνεται την Τρίτη 28 Μαρτίου στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου ...