Τρίτη , 6 Φεβρουαρίου 2024
Επικαιρότητα
Αρχική / Ειδήσεις Ιωαννίνων / Παρέμβαση της δημοτικής παράταξης «Ιωάννινα 2023» για τη μελλοντική πορεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Παρέμβαση της δημοτικής παράταξης «Ιωάννινα 2023» για τη μελλοντική πορεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Κατόπιν της ενημέρωσης από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ. Τριαντάφυλλο Αλμπάνη, σχετικά με τον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου, η κα Τατιάνα Καλογιάννη συνόψισε τις θέσεις της δημοτικής παράταξης «Ιωάννινα 2023» στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων ως εξής:

«Ευχαριστούμε τις πρυτανικές αρχές και εσάς κύριε Πρύτανη για την ενημέρωση.

Η ύπαρξη και λειτουργία του πανεπιστημίου είναι αναμφισβήτητα πολύτιμο στοιχείο ενεργητικού για την πόλη μας και κρίσιμος παράγοντας στην διαμόρφωση ιδιαίτερων και ανταγωνιστικών -υπέρ της πόλης- οικονομικών, πολιτιστικών και κοινωνικών  δεδομένων και συνθηκών.

Με δεδομένα τα ανωτέρω μας ενδιαφέρει, κατά προτεραιότητα, η εύρυθμη λειτουργία του και η περαιτέρω ανάπτυξή του.

Σχετικά με τον Νέο Νόμο

Ο νόμος για τα Α.Ε.Ι. έχει ψηφιστεί. Το δημοτικό συμβούλιο δεν υποκαθιστά το Κοινοβούλιο. Και εμείς, αυτονόητο είναι, δεν έχουμε πλήρη γνώση όλων των ειδικών παραμέτρων που σχετίζονται με τις μεταρρυθμίσεις που επιφέρονται. Κανείς όμως δεν μπορεί να αρνηθεί ότι είναι προς όφελος κάθε μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία που στοχεύει:

  • στη στοιχειώδη αξιολόγηση των προϋποθέσεων ένταξης στην ακαδημαϊκή κοινότητα,
  • στην καθοδήγηση των παιδιών μας να στοχεύουν στην επιστήμη που πραγματικά θέλουν να υπηρετήσουν και να εργαστούν, αλλά και
  • στην δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος φοίτησης, ελευθερίας έκφρασης, διδασκαλίας και έρευνας.

Αλήθεια, ποιος πιστεύει σήμερα ότι ένας φοιτητής που έχει εισαχθεί σε κάποια Σχολή με 4.000 ή 5.000 ή και λιγότερα μόρια, μπορεί να ολοκληρώσει τις σπουδές κανονικά και να γίνει επιστήμονας χρήσιμος για την κοινωνία;

Ποιο εκπαιδευτικό σύστημα άλλης χώρας έχει τόσο μεγάλο ποσοστό εισαγωγής στα πανεπιστήμια (πανεπιστημιακή εκπαίδευση) όπως στη χώρα μας;  Στο σημείο αυτό, βέβαια, πρέπει να τονιστεί ότι η πολιτεία οφείλει να τονώσει περαιτέρω το ενδιαφέρον της για την επαγγελματική εκπαίδευση και την ανάδειξή της ως κρίσιμο στοιχείο στην οικονομική εξέλιξη του τόπου.

Περί ιδιωτικής εκπαιδεύσεως και επειδή αναφέρθηκε ο πρύτανης στο θέμα, η ιδιωτική εκπαίδευση προσφέρει συγκεκριμένες γνώσεις με συγκεκριμένο τρόπο. Κανείς δεν μπορεί να αποτρέψει να υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια και ένα παιδί να το ιδιωτικό πανεπιστήμιο επιλέξει για την εκπαίδευσή του.

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σύμφωνα με την επιστολή της, θεωρεί ότι ο νέος νόμος «θα έχει πιθανές επιπτώσεις στο Πανεπιστήμιο από τη μείωση των φοιτητών».

Η αριθμητική μείωση των φοιτητών μπορεί ονομαστικά να επιφέρει κάποιες διαχειριστικές προσαρμογές, πλήν όμως λειτουργικά είναι δυνατόν να βελτιώσει την ποιότητα των εφαρμοζόμενων διαδικασιών του πανεπιστημίου. Τα αποτελέσματα, βέβαια, θα φανούν με την εφαρμογή του νόμου σε ένα εύλογο βάθος χρόνου.

Σχετικά με τον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Το δημοτικό συμβούλιο δεν είχε ενημέρωση στο στάδιο σύνταξης του σχεδίου, δηλαδή εκ των προτέρων, που θα ήταν χρήσιμο στην περίπτωση που οι πρυτανικές αρχές θα έκριναν σκόπιμη τη συνεισφορά του δήμου στην κατάστρωσή του, καταθέτοντας συγκεκριμένες δράσεις και στοχεύσεις.

Έτσι ή αλλιώς όμως ο δημόσιος διάλογος πάντα προσφέρει και δεν αφαιρεί.

Άλλωστε κατά τη θητεία μου ως Αντιπεριφερειάρχης, επανειλημμένα και τακτικά και στο σωστό χρόνο, επεδίωξα και είχα την γόνιμη ανταπόκριση και συνεργασία από τους φορείς της πανεπιστημιακής κοινότητας (Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ), ώστε τόσο οι δράσεις στον τομέα της έξυπνης εξειδίκευσης στο ΕΣΠΑ 2014-2020, όσο και σε μεγάλο αριθμό προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας, η Περιφέρειά μας συγκροτημένα να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των χρηματοδοτικών μέσων.

Η συνεργασία του Δήμου με το Πανεπιστήμιο πρέπει να είναι διαρκής και μεθοδικά οργανωμένη. Ανάγκες υπάρχουν και από τις δύο πλευρές. Υπό την αρχή της συμπληρωματικότητας μπορούν να επιτυγχάνονται στόχοι που εξελίσσουν συνολικά την κοινωνία μας.

Παραδείγματα είναι: η εγκατάσταση της Αρχιτεκτονικής στην Παπαζόγλειο σχολή, η κινητικότητα του Πανεπιστημίου για την αξιοποίηση του κτηρίου στην οδό Δομπόλη, οι προτάσεις του καθηγητή κου Τσίκαρη για την αξιοποίηση του κτηρίου του ΠΕΔΥ και των εγκαταστάσεων της Γαλακτοκομικής Σχολής στον Κατσικά, η δημιουργία της Τεχνόπολης, η περαιτέρω ανάπτυξη του Τεχνολογικού Πάρκου, η ενδυνάμωση της λειτουργίας και του ρόλου του ΔΙΚΕΠΠΕ.

Εξάλλου, η συνεργασία του Δήμου με εξειδικευμένες σχολές του Πανεπιστημίου, θα μπορούσε να προσδώσει, σε πολλές πρωτοβουλίες μας οικονομικού και τεχνικού αντικειμένου.

Παραδείγματα: η εκπόνηση οικονομικών μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας από το Οικονομικό τμήμα του Πανεπιστημίου, η παραγωγή χρηστικών εργαλείων για την ενδυνάμωση της «έξυπνης πόλης» από το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, η παραγωγή νέων προτύπων για χρήση νέων τεχνολογιών στις καλλιέργειες (π.χ. γεωργία ακριβείας, χρήση βελτιωμένων σπόρων, δημιουργία νέων ποικιλιών, κλπ) και η κατάρτιση των αγροτών από τη σχολή Γεωπονίας, η αξιολόγηση των θεμάτων εκείνων που αφορούν τη φυσιογνωμία της πόλης από τη σχολή Καλών Τεχνών, κλπ.

Ακόμη με τη συμμετοχή του Δήμου, να δημιουργηθεί μία κοινή στρατηγική προώθησης της αξίας του Πανεπιστημίου για την προσέλκυση μεταπτυχιακών ή διδακτορικών φοιτητών.

Τέλος, η παράταξή μας θεωρεί ότι η ανάπτυξη του Πανεπιστημίου, σήμερα, δεν μπορεί να σχεδιαστεί αποκομμένα από το επιχειρηματικό γίγνεσθαι και την οικονομία της περιοχής. Πρέπει να επιδιωχθούν δράσεις, όπως:

  1. Συμπράξεις με επιχειρήσεις, ώστε η έρευνα να έχει στόχο, τελικό αποδέκτη και άμεσο αντίκτυπο στην καινοτομία και την αύξηση της παραγωγικότητας.
  2. Εξελιγμένες πρακτικές και εφαρμογές ενημέρωσης αν είναι δυνατόν και σε πραγματικό χρόνο για την περιοχή και τις δραστηριότητες σε αυτήν σε συνεργασία με την Ένωση ξενοδόχων Ιωαννίνων και το Εμπορικό Επιμελητήριο.

Κύριε Δήμαρχε,

Με την ευκαιρία της σημερινής συζήτησης, παρακαλούμε να μας κατατεθεί το σχέδιο με τις προτάσεις της δημοτικής αρχής για την ερχόμενη Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 προκειμένου να ενημερωθούμε για το τί προτείνει η δημοτική αρχή στο πλαίσιο αυτό.»

Δείτε Επίσης

Ο πρόεδρος και η αντιπρόεδρος Νομαρχιακού Σωματείου ΑμεΑ Ιωαννίνων αναδεικνύουν ζητήματα των ΑμεΑ, θετικές πρωτοβουλίες και τονίζουν : Θέμα παιδείας η στάση των συμπολιτών μας

  Από:Γιώργος Γκόντζος([email protected])—- Θέματα που αφορούν τα Άτομα με Αναπηρία, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσον ...