Παρασκευή , 31 Μαΐου 2024
Αρχική / Επικαιρότητα / Πρόταση Σταύρου Καλογιάννη γαι την παραχώρηση του Στρατοπέδου Βελισσαρίου

Πρόταση Σταύρου Καλογιάννη γαι την παραχώρηση του Στρατοπέδου Βελισσαρίου

Την παραχώρηση του Στρατοπέδου Βελισσαρίου, στο σύνολό του, στην πόλη των Ιωαννίνων, ζητάμε επιστολή του στον υπουργό εθνικής άμυνας, ο βουλευτής Ιωαννίνων της νέας Δημοκρατίας Σταύρος Καλογιάννης. Την επιστολή κοινοποιεί επίσης, στον Πρόεδρο της Βουλής, , στους βουλευτές του νομού, τον περιφερειάρχη Ηπείρου, τον δήμαρχο Ιωαννίνων και τον πρόεδρο του τεχνικού επιμελητηρίου Ηπείρου. Αναλυτικά στην επιστολή αναφέρει τα εξής :

“Με αφορμή πρόσφατη ανακοίνωση του Δήμου Ιωαννιτών περί εκκινήσεως διαλόγου με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) με θέμα την παραχώρηση του Στρατοπέδου Βελισσαρίου, καταθέτω τα ακόλουθα:

Η παραχώρηση του Στρατοπέδου και η αξιοποίηση της έκτασης που καλύπτει σήμερα, απασχολεί τους πολίτες των Ιωαννίνων για περισσότερο από 20 χρόνια. Καθ’ όλη τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής μου θητείας έχω ασχοληθεί επανειλημμένα με το ζήτημα, με ομιλίες μου στη Βουλή, ασκώντας όλα τα μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου και καταθέτοντας συγκεκριμένη πρόταση. Αναλυτικά:

Το 2001 με Ερωτήσεις μου στη Βουλή (υπ’ αρ. πρωτ. 765/87/2001 και 1758/203/2001, συνημμένες) και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων (υπ’ αρ. πρωτ. 860/2001, συνημμένη) προς το ΥΠΕΘΑ, ζητούσα να ενημερωθώ για τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί επί του θέματος. Σε απάντησή του (συνημμένο έγγραφο υπ’ αρ. πρωτ. Φ900α/2706/4764/2001), ο τότε ΥΠΕΘΑ Απ. Τσοχατζόπουλος, με βεβαίωνε ότι είχε αποφασισθεί η μετεγκατάσταση του Στρατοπέδου και γι’ αυτό τον σκοπό είχε συγκροτηθεί Επιτροπή από το ΓΕΣ, προκειμένου να αξιολογήσει τις προτεινόμενες από τους «Καποδιστριακούς», τότε, Δήμους Ζίτσας, Αγ. Δημητρίου και Μολοσσών, εκτάσεις. Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι οι εν λόγω εκτάσεις δεν πληρούσαν τα κριτήρια που έθετε το ΥΠΕΘΑ (συνημμένο Πρακτικό ΓΕΣ της 22ας Μαρτίου 2001), με αποτέλεσμα να επιστρέφει η ευθύνη στον Δήμο Ιωαννιτών για υπόδειξη νέου χώρου.

Το 2003 επανήλθα στο θέμα (συνημμένη Ερώτηση υπ’ αρ. πρωτ. 2657/336/2003) και το ΥΠΕΘΑ, διά του Υπουργού κ. Γ. Παπαντωνίου μου απάντησε επίσης θετικά για την παραχώρηση. Επικαλείτο μάλιστα ο Υπουργός «λόγους κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς, οικιστικής ανάπτυξης και ποιότητας ζωής». Ανέφερε ειδικότερα ότι το Στρατόπεδο Βελισσαρίου περιλαμβανόταν «στον πίνακα των αποδεσμευόμενων Στρατοπέδων» και ότι είχαν ξεκινήσει οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Σε συνεργασία του ΥΠΕΘΑ με τον Δήμο Ιωαννιτών είχε αποφασισθεί η αποδέσμευση έκτασης 14,8 στρ. του Στρατοπέδου για τη διάνοιξη της λεωφόρου Κενάν Μεσαρέ (έγγραφο υπ’ αρ. πρωτ. Φ900α/3728/6780/2003, συνημμένο), χωρίς όμως να υπάρξει κάποια εξέλιξη για τη μετεγκατάστασή του, όπως προκύπτει από το συνημμένο έγγραφο του ΥΠΕΘΑ υπ’ αρ. Φ900.18/4/1772/2003. Ο Δήμος επανήλθε (με το υπ’ αρ. 7800/2003 έγγραφό του, συνημμένο), αναφέροντας ότι θα κινούσε νέα διαδικασία σύνταξης τεχνικο-οικονομικής μελέτης και μελέτης αξιοποίησης του Στρατοπέδου, ενώ με το υπ’ αρ. πρωτ. 12748/2003 έγγραφό του αναφερόταν σε δευτερεύουσας σημασίας παρεμβάσεις (κατασκευή πρόχειρης περίφραξης, κλπ), ζητούσε δε την αποδέσμευση των 14,8 στρ. του Στρατοπέδου.

Το 2008 ανακοινώθηκε κατ’ αρχήν συμφωνία του ΥΠΕΘΑ με τον Δήμο Ιωαννιτών για παραχώρηση στον Δήμο ποσοστού 62% της έκτασης του Στρατοπέδου, κατόπιν τεχνικοοικονομικής μελέτης. Ουδεμία εξέλιξη υπήρξε.

 

Το 2009, επί θητείας μου στο ΠΕΧΩΔΕ, ολοκληρώθηκε η μελέτη του «Ρυθμιστικού Σχεδίου και προγράμματος προστασίας περιβάλλοντος Ιωαννίνων», την οποία είχαμε αναθέσει μια διετία νωρίτερα, και κάλυπτε τις χωροταξικές, οικιστικές και περιβαλλοντικές ανάγκες του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων τουλάχιστον για μία 15ετία. Σύμφωνα με τη μελέτη του Ρυθμιστικού (συνημμένο σχέδιο χρήσεων γης), η μεταφορά του Στρατοπέδου Βελισσαρίου προβλεπόταν να γίνει στο πλαίσιο του Ν. 2745/1999 με χρησιμοποίηση των Στρατοπέδων Καλπακίου και Περάματος Ιωαννίνων, και με δυνατότητα οικιστικής ανάπτυξης τμήματος του Στρατοπέδου Περάματος ή αντιπαροχή άλλης δημοτικής ή δημόσιας έκτασης, ώστε να διασφαλίζονται πλήρως οι ανάγκες του ΥΠΕΘΑ.

Το Ρυθμιστικό Σχέδιο προέβλεπε την παραχώρηση του συνόλου της έκτασης του Στρατοπέδου στην πόλη των Ιωαννίνων, με σκοπό τη δημιουργία Πάρκου πρασίνου και πολιτισμού και διοικητικού Κέντρου, όπου θα αναπτύσσονται εγκαταστάσεις διοικητικής φύσεως, που είναι αναγκαίες για τις περιφερειακές και διαπεριφερειακές υπηρεσίες των Ιωαννίνων (όπως Μέγαρο Περιφέρειας Ηπείρου και Διοικητήριο Αστυνομίας), με ενσωμάτωση των ιδιαίτερης αξίας στρατιωτικών κτηρίων. Προέβλεπε επίσης εγκαταστάσεις υποδοχής καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και υποστήριξης καλών τεχνών, κατόπιν διεθνούς πολεοδομικού και αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.

Το Ρυθμιστικό αποτελούσε καινοτομία για τον χωρικό σχεδιασμό του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, γι’ αυτό και αντιμετώπισε αντιδράσεις, κυρίως από ορισμένες Δημοτικές Αρχές. Ενδεικτικό των προωθημένων προτάσεων του Ρυθμιστικού, αποτελεί, μεταξύ άλλων, η πρόβλεψη δημιουργίας Τεχνόπολης στο λεκανοπέδιο (Πεδινή) από το 2009, θέμα το οποίο άρχισε να συζητείται στα Ιωάννινα δέκα χρόνια αργότερα.

Το 2010 επανήλθα με νέα Ερώτηση (υπ’ αρ. πρωτ. 6032/2010, συνημμένη) προς το ΥΠΕΘΑ και ο Υπουργός κ. Ευ. Βενιζέλος μου απάντησε (έγγραφο υπ’ αρ. πρωτ. Φ900α/7670/10735/2010, συνημμένο) ότι «το Υπουργείο είναι έτοιμο να συζητήσει με την τοπική αυτοδιοίκηση ολοκληρωμένες προτάσεις κοινωνικής αξιοποίησης του Στρατοπέδου σε συνδυασμό με τρόπους αξιοποίησης άλλων στρατιωτικών ακινήτων στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων ώστε να καλύπτονται όλες οι ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμενων», κινούμενος στην κατεύθυνση της ομιλίας του στις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης Γ. Παπανδρέου, σύμφωνα με την οποία: «Τα στρατόπεδα θα αποδοθούν όπου υπάρχει αστικός ιστός στις τοπικές κοινωνίες, στο πλαίσιο της νέας πολεοδομικής και χωροταξικής αντίληψης που πρέπει να επικρατήσει σε όλη τη χώρα». Ενημέρωσα σχετικά τον τότε Δήμαρχο Ιωαννίνων κ. Ν. Γκόντα (συνημμένη η από 12/03/2010 επιστολή μου). Τα αποτελέσματα είναι γνωστά. Καμία ενέργεια δεν προωθήθηκε από το ΥΠΕΘΑ, ούτε κάποια νέα πολεοδομική αντίληψη επικράτησε την περίοδο 2010 – 2011.

Τον Δεκέμβριο 2011 με επιστολή μου προς τον ΥΠΕΘΑ κ. Δ. Αβραμόπουλο (συνημμένη), την οποία κοινοποιούσα στη Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου κα Γεωργακοπούλου, στον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλ. Καχριμάνη και στον Δήμαρχο Ιωαννίνων κ. Φ. Φίλιο, ζητούσα την απόδοση του Στρατοπέδου στο σύνολό του, στην πόλη των Ιωαννίνων. Δεν υπήρξε απάντηση.

Ερχόμαστε στο 2012, όταν με Επίκαιρη Ερώτησή μου στη Βουλή, προς τον ΥΠΕΘΑ (υπ’ αρ. πρωτ. 595/2012, συνημμένη), τόνιζα και πάλι την ανάγκη απόδοσης του Στρατοπέδου στα Ιωάννινα (συνημμένα Πρακτικά Συνεδρίασης ΡΣΤ’ της Ολομέλειας της 15ης Μαρτίου 2012).

Καμία εξέλιξη δεν υπήρξε επί του θέματος.

Τον Ιούλιο 2021, σε παρέμβασή μου στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τίτλο «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, …», πρότεινα να παραχωρηθεί το σύνολο του Στρατοπέδου στην πόλη, να αναδειχθεί ο χώρος σε Πάρκο πολιτισμού – διοικητικό Κέντρο και το έργο να ενταχθεί προς χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης, στο πλαίσιο της προώθησης στρατηγικών αστικών αναπλάσεων υψηλής αναπτυξιακής και περιβαλλοντικής αξίας (συνημμένα Πρακτικά Συνεδρίασης ΡΟΗ’ της Ολομέλειας, της 30ης Ιουλίου 2021).

Παράλληλα, την τελευταία τριετία δεν σταμάτησα να αναδεικνύω το θέμα, μέσω επιστολών μου προς τον Πρωθυπουργό και αρμόδιους Υπουργούς.

Εκτιμώ ότι η μετεγκατάσταση του συνόλου του Στρατοπέδου Βελισσαρίου στο πλαίσιο του Ν. 2745/1999

και η παραχώρηση της έκτασής του στο σύνολό της προς όφελος της πόλης των Ιωαννίνων, με απόλυτη διασφάλιση των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως διατυπώνεται τεκμηριωμένα στο Ρυθμιστικό Σχέδιο, αποτελεί τη βέλτιστη λύση. Αυτή άλλωστε αποτελεί και τη μόνη δημοσίως κατατεθείσα ολοκληρωμένη πρόταση για το Στρατόπεδο Βελισσαρίου.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

α) σήμερα είναι τελείως διαφορετικές οι ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων στα Ιωάννινα απ’ ότι στο παρελθόν, ενώ η ένδοξη VIIIη Μεραρχία Πεζικού έχει, από δεκαετίας, αναδιοργανωθεί σε Ταξιαρχία,

β) επίκειται η ανάθεση εκπόνησης Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου στον Δήμο Ιωαννιτών, που θα καθορίσει το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης του Δήμου για την επόμενη 15ετία, πρέπει συνεπώς ο νέος σχεδιασμός να περιλάβει και την έκταση του Στρατοπέδου,

προτείνω συνάντησή μας το συντομότερο δυνατό, με πρωτοβουλία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Ν. Παναγιωτόπουλου, προκειμένου να ληφθεί απόφαση παραχώρησης του Στρατοπέδου Βελισσαρίου στην πόλη των Ιωαννίνων και αξιοποίησης της έκτασής του προς όφελος των συμπολιτών μας, με απόλυτη διασφάλιση των αναγκών του ΥΠΕΘΑ.

Σας ευχαριστώ.

Σταύρος Ελ. Καλογιάννης

Δείτε Επίσης

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων στις 03.04.2024 – ώρα 18.00.

Έχοντας υπόψη της διατάξεις των άρθρων 67 και 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως ...