Παρασκευή , 17 Μαΐου 2024
Αρχική / Ειδήσεις Ιωαννίνων / Σταύρος Καλογιάννης: Αρνητικός ο ΔΕΔΔΗΕ για τη μεταφορά του υποσταθμού ΔΕΗ από την Ελεούσα

Σταύρος Καλογιάννης: Αρνητικός ο ΔΕΔΔΗΕ για τη μεταφορά του υποσταθμού ΔΕΗ από την Ελεούσα

Ο ΔΕΔΔΗΕ βεβαιώνει ότι ο υποσταθμός της ΔΕΗ στην Ελεούσα έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά από την Περιφέρεια και τηρεί όλα τα εθνικά και διεθνή όρια για την προφύλαξη του κοινού από μαγνητικά και ηλεκτρικά πεδία.

Το θέμα της μεταφοράς του υποσταθμού της ΔΕΗ στην Ελεούσα εκτός οικισμού είχε φέρει στη Βουλή ο Σταύρος Καλογιάννης, καταθέτοντας σχετική Ερώτηση  στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας (αρ. πρωτ. 643/114/2020). Με το ίδιο θέμα, ο Σταύρος Καλογιάννης είχε ασχοληθεί πολλές φορές στο παρελθόν μέσω παρεμβάσεων στο αρμόδιο Υπουργείο, σχετικά με την πορεία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του υποσταθμού και την προοπτική μεταφοράς του.

Απαντώντας ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κ. Χατζηδάκης, επισυνάπτει έγγραφο του Δ/ντος Συμβούλου του ΔΕΔΔΗΕ και την Απόφαση περιβαλλοντικής αδειοδότησης του υποσταθμού από την Περιφέρεια Ηπείρου. Ειδικότερα, στην απάντησή του ο Διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, κ. Αν. Μάνος, μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Ο Υ/Σ Ιωάννινα Ι τροφοδοτεί πλήθος κρίσιμων φορτίων και μεγάλων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, για τους οποίους απαιτείται υψηλή στάθμη αξιοπιστίας τροφοδότησης (νοσοκομεία, οργανισμοί, βιομηχανίες, εγκαταστάσεις εκπαίδευσης κ.α.).

Ως προς την επίπτωση του εν λόγω Υποσταθμού στο περιβάλλον, επισημαίνεται ότι τα έργα αυτού του είδους (Υποσταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας), εντάσσονται στην κατηγορία Β’ σύμφωνα με τον Περιβαλλοντικό Νόμο 4014/2011, δηλαδή είναι έργα με τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, επειδή απλώς διακινούν την ηλεκτρική ενέργεια και υποβιβάζουν την τάση λειτουργίας. Είναι συνεπώς από τη φύση τους «καθαρά έργα» δεδομένου ότι δεν εκπέμπουν αέρια υγρά η στερεά απόβλητα που να μολύνουν κατά οποιονδήποτε τρόπο τον αέρα, το έδαφος ή τα νερά και δεν προκαλούν επίπτωση στην πανίδα και την χλωρίδα της περιοχής…

Ως προς τη δημιουργία ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων πέριξ των Υ/Σ, λόγω του επιπέδου τάσης αυτών και του μεγέθους του εξοπλισμού, θα πρέπει να επισημανθεί ότι στα έργα αυτού του είδους, τηρούνται όλα ταεθνικά και διεθνή όρια για την προφύλαξη του κοινού από τα μαγνητικά και ηλεκτρικά πεδία.

Ειδικά για τον υποσταθμό Ιωάννινα Ι, έχουν πραγματοποιηθεί από την Ελληνική ΕπιτροπήΑτομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) μετρήσεις των επιπέδωντου ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου εντός της περίφραξης του Υποσταθμού, καθώς και σε θέσεις στον περιβάλλοντα χώρο Υ/Σ, στον οικισμό Ελεούσας. Επισημαίνεται ότι ως θέσεις μετρήσεις εκτός του Υ/Σ επιλέχθηκαν και σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, όπως το γειτονικό σχολικό συγκρότημα (Γυμνάσιο- Λύκειο Ελεούσας), καθώς και γειτονική οικεία. Τοσυμπέρασμα που προέκυψε ήταν ότι σε καμία από τις θέσεις μετρήσεις δεν παρατηρήθηκαν υπερβάσεις των επιπέδων αναφοράς, όπως προέκυψαν αρκετές φορές μικρότερες από τα επιτρεπόμενα όρια.

Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι για το ακίνητο του Υποσταθμού, στο πλαίσιο της υπαγωγής του σε ΠΠΔ, έχουμε λάβει βεβαίωση επιτρεπόμενων χρήσεων γης από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, προκύπτει ότι ο Υποσταθμός Ιωαννίνων Ι είναι ένα έργο απολύτως απαραίτητο για τη μακροπρόθεσμη στήριξη της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της ευρύτερης περιοχής, δίχως να προκαλεί επιπτώσεις στο περιβάλλον της περιοχής και είναι σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. Συνεπώς, η μετεγκατάσταση του Υποσταθμού δεν κρίνεται σκόπιμη λόγω της κεντροβαρικής του θέσης ως προς τα εξυπηρετούμενα ηλεκτρικά φορτία και δεν περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάπτυξης του Δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.».

Δείτε Επίσης

Ο πρόεδρος και η αντιπρόεδρος Νομαρχιακού Σωματείου ΑμεΑ Ιωαννίνων αναδεικνύουν ζητήματα των ΑμεΑ, θετικές πρωτοβουλίες και τονίζουν : Θέμα παιδείας η στάση των συμπολιτών μας

  Από:Γιώργος Γκόντζος([email protected])—- Θέματα που αφορούν τα Άτομα με Αναπηρία, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσον ...