Τετάρτη , 16 Ιουνίου 2021
Επικαιρότητα
Αρχική / Ειδήσεις Ηπείρου / Τη Δευτέρα 6 Απριλίου ξεκινούν οι αιτήσεις για τα προγράμματα κοινωφελους εργασίας – αναλυτικά οι θέσεις στην Ήπειρο…

Τη Δευτέρα 6 Απριλίου ξεκινούν οι αιτήσεις για τα προγράμματα κοινωφελους εργασίας – αναλυτικά οι θέσεις στην Ήπειρο…

Τη Μ. Δευτέρα 6 Απριλίου ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας στους ΟΤΑ που αφορά 32.433 θέσεις πεντάμηνης απασχόλησης. Όπως προκύπτει από την προκήρυξη του ΟΑΕΔ που εκδόθηκε σήμερα οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι και 27/04/2015 και ώρα 12η μεσημβρινή στον διαδικτυακό του Οργανισμού www.oaed.gr, χρησιμο̟ποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.
Σύμφωνα με την προκήρυξη του ΟΑΕΔ δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν:
– εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις ο̟ποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ1,
– εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις ο̟ποίες δεν εργάζεται κανείς
– εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
– άνεργοι ̟πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανε̟πιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυ̟πικά ̟προσόντα τους
– εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.
Ο ̟προϋ̟πολογισμός της δράσης ανέρχεται ̟περίπου στα 123.000.000 ευρώ.
Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων αντλούνται αυτεπάγγελτα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ, την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων  (Γ.Γ.Π.Σ.) και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.).
Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης:
1) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες.
2) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες.
3) Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό.
4) Την ηλικία.
5) Τον αριθμό των ανήλικων τέκνων. Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.
Στους Δήμους της Ηπείρου δημιουργούνται συνολικά 1278 θέσεις εργασίας για πέντε μήνες.
Δήμος Άρτας
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 1
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ 1
ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 3
ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 2
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 65
ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ – ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 7
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 5
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 5
ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 4
ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ (+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Β) 3
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1
ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 1
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ” κατηγορίας 5
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 12
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 5
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 10
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1

Δήμος Βορείων Τζουμέρκων
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 7
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 8
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 3
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1

Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 12
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

Δήμος Δωδώνης

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 16
ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 8
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 3
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 2

Δήμος Ζαγορίου
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 8
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1

Δήμος Ζηρού
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 1
ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 30
ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ”) 3
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 1
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 5
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 1

Δήμος Ζίτσας
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 1
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 25
ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 1
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ – ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 4
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ”) 2
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 3
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 1
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 1
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2

Δήμος Ηγουμενίτσας
ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 7
ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 2
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 52
ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ – ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 10
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 4
ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ (+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Β) 2
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2
ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ” κατηγορίας 3
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2

Δήμος Ιωαννιτών
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 1
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 9
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 5
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 180
ΓΕΩΛΟΓΩΝ 1
ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 24
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 7
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 6
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 11
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 2
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 12
ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 1
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 12
ΙΑΤΡΩΝ 3
ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΚΛΗΤΗΡΩΝ 21
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 5
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 8
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 4
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 2
ΜΑΓΕΙΡΩΝ 9
ΜΟΥΣΙΚΗΣ 3
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 9
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 5
ΞΕΝΑΓΩΝ 6
ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ”) 1
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 6
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 6
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 4
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 8
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 2
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 15
ΦΥΛΑΚΕΣ 7
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 4

Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 4
ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ”) 3
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 4

Δήμος Κόνιτσας
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 12
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ”) 2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 1
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΦΥΛΑΚΕΣ 1

Δήμος Μετσόβου
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 10
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 10
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

Δήμος Νικολάου Σκουφά
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 31
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ”) 2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2

Δήμος Πάργας
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 15
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 6
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ (+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Β) 5
ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ”) 1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 5

Δήμος Πρέβεζας
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 5
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 72
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 3
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 4
ΙΑΤΡΩΝ 1
ΜΑΓΕΙΡΩΝ 4
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 5
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 1
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 1

Δήμος Πωγωνίου
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 15
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ” κατηγορίας 1
ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ”) 1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 1
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1

Δήμος Σουλίου
ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 22
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΙΑΤΡΩΝ 1
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ” κατηγορίας 1
ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ”) 1
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1

Δήμος Φιλιατών
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 20
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1
ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ”) 1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 1

 

3331817679

Πηγή by [author_name]

Δείτε Επίσης

Θετικές γνώμοδοτήσεις από την ΕΥΔ Ηπείρου για το Αρχαίο Θέατρο Κασσώπης και τον εργαστηριακό εξοπλισμό επαγγελματικής εκπαίδευσης

Τη θετική της γνώμη για το σχέδιο σύμβασης του έργου «Μέτρα ανάσχεσης κατολισθητικών φαινομένων» στο ...

Συμμετάσχετε στη συζήτηση

  Subscribe  
Notify of