Τρίτη , 19 Οκτωβρίου 2021
Επικαιρότητα
Αρχική / Επικαιρότητα / Πρόταση του Σταύρου Καλογιάννη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος για παράταση προθεσμίας που αφορά τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη» στο Κτηματολόγιο

Πρόταση του Σταύρου Καλογιάννη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος για παράταση προθεσμίας που αφορά τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη» στο Κτηματολόγιο

Για το σοβαρό θέμα που αφορά τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη» και τη σχετική καταληκτική προθεσμία που δίνεται ώστε να λυθούν οι όποιες εκκρεμότητες μέσω του Ν. 4623/2019 ενημέρωσε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Χατζηδάκη, ο Σταύρος Καλογιάννης, επικαλούμενος τα μεγάλα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Εκτός από τηλεφωνική επικοινωνία, για το ίδιο θέμα ο Σταύρος Καλογιάννης απέστειλε προς τον Υπουργό και την παρακάτω επιστολή:

«Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 102, §2 του Ν. 4623/2019: «Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 3481/2006, η αποκλειστική προθεσμία της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, εάν δεν είχε λήξει η ίδια ή οι παρατάσεις της μέχρι τις 30.11.2018, λήγει στις 31.12.2020».

Δηλαδή με την προαναφερόμενη διάταξη, θεσπίζεται από 1/1/2021 εις βάρος των ιδιοκτητών ακινήτων, των οποίων τα ακίνητα ευρίσκονται στις περιοχές των «παλαιών κτηματογραφήσεων» και φέρονται υπό την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη», άμεση απώλεια του δικαιώματος κυριότητας επ’ αυτών και άμεση κτήση της επ’ αυτών κυριότητας από το Ελληνικό Δημόσιο. 

Ο νομοθέτης, λαμβάνοντας υπ’ όψη αυτή τη σοβαρή συνέπεια, έχει δώσει μέχρι σήμερα πολλές παρατάσεις της προαναφερόμενης ρύθμισης.

Σημειώνεται ότι, πριν την έκδοση του Ν. 4623/2019, παρεχόταν χρονικό περιθώριο τακτοποίησης της εκκρεμότητας εγγραφής των ακινήτων ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» έως το 2023.

Ηδραστική σύντμηση της προαναφερόμενης προθεσμίας, έγινε με σκοπό την επιτάχυνση ολοκλήρωσης της διαδικασίας κτηματογράφησης. Όμως, λίγους μόλις μήνες μετά τη θέσπιση του Ν. 4623/2019, ενέσκηψε η πανδημία,με αποτέλεσμα το χρονικό περιθώριο μέχρι 31.12.2020 που δίνει ο νόμος, να μην επαρκεί για τη διόρθωση αυτής της εκκρεμότητας.

Σήμερα απομένουν μόλις 40 ημερολογιακές ημέρες οπότε θα επέλθει απώλεια του δικαιώματος κυριότητας εις βάρος χιλιάδων ιδιοκτητών ακινήτων. Πρέπει να συνυπολογιστεί ότι για αρκετές ημέρες ακόμη, θα ισχύει το καθεστώς των περιορισμών λόγω της πανδημίας. Παράλληλα, περιορισμοί διέπουν τόσο τη λειτουργία των εμπλεκόμενων Δημόσιων Υπηρεσιών, που είναι αρμόδιες για τη χορήγηση των αναγκαίων πιστοποιητικών διόρθωσης της εγγραφής «αγνώστου ιδιοκτήτη» (Κτηματολογικά γραφεία, Υποθηκοφυλακεία, Ληξιαρχικά γραφεία, κλπ), όσο και τη λειτουργία των γραφείων των εμπλεκομένων επαγγελματιών (συμβολαιογράφων, μηχανικών, δικηγόρων, κλπ).

Επειδή το προαναφερόμενο πρόβλημα αφορά σχεδόν το σύνολο της χώρας, παρακαλώ κύριε Υπουργέ να εξετάσετε το ενδεχόμενο μιας εξάμηνης παράτασης της προθεσμίας, που προβλέπεται στο άρθρο 102,§2 του Ν. 4623/2019».

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος προτίθεται να εξετάσει το θέμα, συνυπολογίζοντας όλες τις σχετικές παραμέτρους.

Δείτε Επίσης

Ενημέρωση για πανδημία, απορρίμματα και σχολεία του Δημάρχου Μ. Ελισάφ στο Δημοτικό Συμβούλιο

Η πορεία της πανδημίας στην περιοχή των Ιωαννίνων, οι εξελίξεις στον Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων και ...