Τετάρτη , 17 Απριλίου 2024
Αρχική / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚOY ΣΧΕΔΙOY ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΕSS

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚOY ΣΧΕΔΙOY ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΕSS

Το ευρωπαϊκό έργο Young EntrepreneursStartupSchool – YESS (http://yessincubation.eu/), που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Ελλάδα – Ιταλία από το Εργαστήριο Επιχειρηματικών Οικονομικών και Αποφάσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την ΕRFC από την Ελλάδα καθώς επίσης και από το Πολυτεχνείο του Μπάρι, τον ακαδημαϊκό οργανισμό Universus και το Επιμελητήριο του Μπάρι από την Ιταλία, πραγματοποιεί την τελετή Βράβευσης Επιχειρηματικών Σχεδίων, το Σάββατο 13.02.2021.

Στο πλαίσιο του έργου ΥΕSS, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων πραγματοποίησε εκπαίδευση των καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα επιχειρηματικότητας και εκπόνησης επιχειρηματικών σχεδίων με σκοπό αυτοί να μεταλαμπαδεύσουν αυτές τις γνώσεις στους μαθητές. Στη συνέχεια οι μαθητές λυκείων της περιοχής συμμετείχαν σε ομάδες στην ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών και εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων με την βοήθεια των καθηγητών τους. Η τελική φάση, που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, περιλαμβάνει την παρουσίαση των επιχειρηματικών ιδεών σε μια διαγωνιστική διαδικασία και βράβευση των καλύτερων (ως προς την καινοτομία, πληρότητα και εφικτότητα) σχεδίων.

Ο κύριος στόχος της πιο πάνω δράσης είναι η ανάπτυξη ενός πνεύματος θετικού στην επιχειρηματικότητα καθώς και η ανάπτυξη επιχειρηματικής κουλτούρας στους νέους, καθώς διεθνώς θεωρείται ότι η επιχειρηματικότητα μπορεί να συντελέσει στην ανάπτυξη, να μειώσει σημαντικά την απασχόληση και να τονώσει την παραγωγή και αξιοποίηση των νέων γνώσεων. Βασική επιδίωξη του Εργαστηρίου Επιχειρηματικών Οικονομικών και Αποφάσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι μετά την ως άνω πιλοτική εφαρμογή, η σχετική δράση να καθιερωθεί σε συνεργασία με τοπικούς αλλά και άλλους φορείς εκπαίδευσης και επιχειρηματικότητας. Σημειώνεται ότι η δράση αυτή τελεί υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 13 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 15:00 – 19:45, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας MicrosoftTeams, ακολουθώντας τον σύνδεσμοhttps://tinyurl.com/3enu2t9n. Δεν είναι απαραίτητο να έχει εγκατασταθεί το πρόγραμμα MSTeams, η σύνδεση μπορεί να γίνει μέσω του προγράμματος περιήγησης (browser).

Πρόγραμμα εκδήλωσης:

15:00-15:15Καλωσόρισμα
15:15-16:45Παρουσίαση επιχειρηματικών σχεδίων
16:45-17:00Διάλειμμα
17:00-18:30Παρουσίαση επιχειρηματικών σχεδίων (συνέχεια)
18:30-18:40Διάλειμμα
18:40-19:15Ερωτήσεις/Συζήτηση
19:15-19:30Συνεδρίαση της Επιτροπής
19:30-19:45Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στη διεύθυνση [email protected] ή με τον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος Αναπληρωτή Καθηγητή Γ. Γκωλέτση ([email protected]).

Σημείωση: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω συστήματος τηλεδιάσκεψης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα ληφθούν καταγραφές και εικόνες για λόγους τεκμηρίωσης και προβολής (π.χ. στον ιστότοπο του έργου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ.λπ.). Κάθε συμμετοχή στην εκδήλωση με ήχο/εικόνα ή συνομιλία (chat) ενδέχεται να καταγραφεί. Συμμετέχοντες που επιθυμούν να παραμείνουν ανώνυμοι δεν θα πρέπει να ενεργοποιήσουν τον ήχο/την εικόνα ή τη λειτουργία συνομιλίας, ενώ θα πρέπει να επιλέξουν ψευδώνυμο κατά την είσοδό τους στην τηλεδιάσκεψη.    

Δείτε Επίσης

3ο θερινό Εργαστήριο Γραφικών Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το 3ο Θερινό Εργαστήριο Γραφικών Τεχνών θα πραγματοποιηθεί από 30 Ιουνίου έως 7 Ιουλίου 2019 ...