Παρασκευή , 22 Οκτωβρίου 2021
Επικαιρότητα
Αρχική / Ειδήσεις Ιωαννίνων / Εκπρόσωποι των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων στο Συμβούλιο Υδάτων Ηπείρου ενάντια σε νέες γεωτρήσεις άντλησης νερού από ιδιώτες

Εκπρόσωποι των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων στο Συμβούλιο Υδάτων Ηπείρου ενάντια σε νέες γεωτρήσεις άντλησης νερού από ιδιώτες

Την ακόλουθη επιστολή απέστειλαν προς τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και τη Διεύθυνση Υδάτων Ηπείρου οι εκπρόσωποι των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων στο Συμβούλιο Υδάτων Ηπείρου, Ιωάννης Παπαδημητρίου, Δικηγόρος, τακτικό μέλος, και Νικόλαος Μπούκας – Ανέστης, Βιολόγος, αναπληρωματικό μέλος, σχετικά με τις αντλήσεις υδάτων από ιδιωτικές εταιρείες εμφιάλωσης νερού στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων:

«Συμμετέχουμε στο Συμβούλιο Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, με χωρική αρμοδιότητα την Ήπειρο, εκπροσωπώντας 30 περιβαλλοντικές οργανώσεις, πανελλαδικές και τοπικές. Παρά τις επίμονες εκκλήσεις και οχλήσεις μας, το Συμβούλιο, αν και έχει συγκροτηθεί από το 2014 και έκτοτε έχει τροποποιηθεί ως προς τη σύνθεσή του αρκετές φορές (την τελευταία με την 57880/28-5-2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας), κατά σκανδαλώδη τρόπο, επί 7 σχεδόν χρόνια, δεν έχει συνεδριάσει ούτε μία φορά ούτε και έχουμε λάβει ως μέλη του κάποιο ενημερωτικό έγγραφο για κρίσιμα ζητήματα διαχείρισης νερού της περιοχής. Το έλλειμμα δημοκρατίας και διαφάνειας, με πλήρη την ευθύνη του έχοντος την αρμοδιότητα σύγκλησης του Συμβουλίου, Προέδρου και Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, είναι κάτι παραπάνω από τραγικό!

Πολύ περισσότερο, δε, που, σύμφωνα με τη νομοθεσία (ν. 3199/2003 άρθρο 6, όπως τροποποιήθηκε με τους ν. 4117/2013 και 4423/2016), κάθε διαδικασία αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής γίνεται με την καθοριστική εμπλοκή του Περιφερειακού Συμβουλίου Υδάτων. Ειδικότερα, το Συμβούλιο δημοσιοποιεί το Σχέδιο και κάθε αναθεώρηση (επομένως και κάθε επιμέρους τροποποίησή του!) στο κοινό -ώστε αυτό να πληροφορηθεί το περιεχόμενό του και να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση- και στη συνέχεια γνωμοδοτεί πριν από την έγκρισή του. Επίσης εκφράζει τη γνώμη του για κάθε θέμα προστασίας και διαχείρισης των υδάτων, που υποβάλλει σ’ αυτό ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, και -κατά το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2000/60- θα πρέπει να υποβάλλει όλα τα θέματα, που επηρεάζουν υδάτινα σώματα, επιφανειακά ή υπόγεια. Καταγγείλαμε αυτή τη συνειδητή περιφρόνηση του Συμβουλίου Υδάτων και τον Οκτώβριο του 2017, κατά τη διαδικασία της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου, η οποία ολοκληρώθηκε με την έκδοση της απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με αρ. Ε.Γ. οικ. 907/2017 (ΦΕΚ 4664/Β/29-12-2017).

Από δημοσίευμα στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα pbnews των Ιωαννίνων (Αποκλειστικό: Οι διαδρομές ενός Μέτρου που απειλεί το νερό στο Λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων – PBNEWS – Ειδήσεις με ονοματεπώνυμο), πληροφορηθήκαμε ότι τροποποιήθηκε αυθαίρετα -και υπό συνθήκες μυστικότητας κι αδιαφάνειας- το συμπεριλαμβανόμενο στην ανωτέρω απόφαση της ΕΓΥ και στη σχετική ΣΜΠΕ Συμπληρωματικό Μέτρο, με κωδικό αριθμό Μ05Σ0803, το οποίο απαγορεύει την εκτέλεση νέων γεωτρήσεων και την αύξηση των απολήψεων από υφιστάμενες γεωτρήσεις στο Υπόγειο Υδατικό Υποσύστημα Μιτσικελίου (κωδικός EL0500181), πέραν των ειδικών περιπτώσεων (ύδρευσης, αντικατάστασης κ.λπ.), που θα εξετάζονται από τη Διεύθυνση Υδάτων, με την υποβολή τεκμηριωμένης υδρογεωλογικής έκθεσης. Ο στόχος αυτού του διαχειριστικού μέτρου είναι προφανής, η επάρκεια των υπογείων υδατικών αποθεμάτων του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων για τα δημόσια δίκτυα ύδρευσης και η διασφάλιση των αναγκών των πολιτών, δηλαδή του δημοσίου συμφέροντος. Το δημοσίευμα εντοπίζει μια «κρυφή διαδρομή» τροποποίησης της αναλυτικής περιγραφής του μέτρου, η οποία διεύρυνε απαράδεκτα τη δυνατότητα νέων απολήψεων νερού και κατέληξε να διευκολύνει ιδιωτική βιομηχανία εμφιάλωσης να αυξήσει τα δικαιώματα άντλησης νερού στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων κατά 170.000 m3 το χρόνο (από 300.000 m3 σε 470.000 m3) από δύο σημεία υδροληψίας, σύμφωνα με πρόσφατη διοικητική έγκριση. Σημειωτέον, μάλιστα, ότι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, από τις 11-3-2021 εκκρεμεί αίτημα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ιωαννίνων προς τη Διεύθυνση Υδάτων Ηπείρου για την ετήσια αύξηση κατά 2 εκατομμύρια m3 της αντλούμενης ποσότητας ύδατος από το υδατικό υποσύστημα Μιτσικελίου, προκειμένου να καλυφθούν οι υδρευτικές ανάγκες των πολιτών του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων.

Όλα τα παραπάνω είναι εξαιρετικά σοβαρά και ανησυχητικά και επιβάλλουν την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Υδάτων Ηπείρου για τη συζήτηση του θέματος στα πλαίσια της γνωμοδοτικής του αρμοδιότητας, τη δρομολόγηση διαδικασιών διοικητικής ανάκλησης ή δικαστικής προσφυγής εναντίον τόσο της τροποποίησης του διαχειριστικού μέτρου, όσο και της έγκρισης αύξησης των δικαιωμάτων άντλησης από ιδιωτική βιομηχανία, και τη διερεύνηση τυχόν ευθυνών, τόσο ποινικών (για τα αδικήματα της απιστίας, της παράβασης καθήκοντος κ.λπ.), όσο και πειθαρχικών. Και, σε κάθε περίπτωση, επιβάλλεται να σταματήσει η τακτική της συνειδητής και παράνομης -κατά τις προβλέψεις του ν. 4042/2012- υποβάθμισης του Συμβουλίου Υδάτων Ηπείρου.»

Δείτε Επίσης

Ο.Βλαχονικολός-Όταν σωπαίνουμε μεγαλώνει στα Πανεπιστήμια το τέρας του αυταρχισμού

Από:Γιώργος Γκόντζος(ggontzos@yahoo.gr)—- Τις στιγμές της επίθεσης εναντίον του εντός του Πανεπιστημίου,τις απόψεις του για αρνητικά ...