Τρίτη , 29 Αυγούστου 2023
Επικαιρότητα
Αρχική / ΠΑΙΔΕΙΑ / Η ΕΛΜΕ Ιωαννίνων απέναντι στο νέο νομοσχέδιο για την παιδεία

Η ΕΛΜΕ Ιωαννίνων απέναντι στο νέο νομοσχέδιο για την παιδεία

Σε ανακοίνωσή της σχετικά με το νέο νομοσχέδιο για την παιδεία, που προωθεί η αρμόδια υπουργός, η ΕΛΜΕ Ιωαννίνων αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής:

«Μετά από μια σχολική χρονιά με κλειστά σχολεία και όλες τις δυσκολίες που προκάλεσε η πανδημία σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, η υπουργός παιδείας φέρνει μέσα στο καλοκαίρι ένα νομοσχέδιο («Αναβάθμιση του Σχολείου και Ενδυνάμωση των Εκπαιδευτικών») που αποτελεί αιτία «πολέμου» για την εκπαιδευτική κοινότητα, ενώ έντονες είναι οι πρώτες αντιδράσεις γονέων και μαθητών.

Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που αποδυναμώνει το ρόλο των συλλογικών οργάνων, όπως τον Σύλλογο Διδασκόντων, αλλά δίνει υπερεξουσίες σε μονοπρόσωπα όργανα, όπως είναι οι διευθυντές των σχολικών μονάδων και τα στελέχη εκπαίδευσης.

Δεν είναι τυχαίο που η κατάθεση του νομοσχεδίου «γίνεται σκόπιμα» στο μέσον του καλοκαιριού, αφού έτσι θα περάσει «στα μαλακά», με τα σχολεία κλειστά και τους περισσότερους εκπαιδευτικούς σε διακοπές.

Η εισαγωγή του πολλαπλού βιβλίου και οι εγκρίσεις των προγραμμάτων που θα γίνονται από τα σχολεία και όχι από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, στο πλαίσιο ενίσχυσης του ρόλου του διευθυντή, το υπουργείο ουσιαστικά καταργεί το ενιαίο βιβλίο διδασκαλίας σε όλη την Ελλάδα και μεταθέτει την ευθύνη στους εκπαιδευτικούς και τους συλλόγους διδασκόντων, αναφορικά με το περιεχόμενο των διδακτικών προγραμμάτων.

Η θητεία των διευθυντών σχολικών μονάδων αυξάνεται από 3 σε 4 χρόνια, ενώ καταργείται και το όριο των δύο συνεχόμενων θητειών στο ίδιο σχολείο. Με το νομοσχέδιο αυτό δίνεται η απόλυτη εξουσία στον διευθυντή, ο οποίος αποκτά υπερεξουσίες και επιβάλλει ακόμα και έγγραφη ποινή επίπληξης.

Ο διευθυντής αποφασίζει μόνος για πλήθος ζητημάτων, από την ανάθεση εξωδιδακτικών καθηκόντων στους εκπαιδευτικούς μέχρι και την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σπουδαστών ιδιωτικών φορέων μέσα στο δημόσιο σχολείο! Επίσης με απόφαση του διευθυντή, πραγματοποιούνται εκτός εργασιακού ωραρίου: α) εκπαιδευτικοί όμιλοι, χωρίς ένταξή τους στο διδακτικό ωράριο του εκπαιδευτικού (εν αντιθέσει με τα Πρότυπα, Πειραματικά και Εκκλησιαστικά) ή υπερωριακή αμοιβή, ενώ συνεκτιμώνται στην αξιολόγηση, β) παιδαγωγικές συνεδριάσεις ακόμα και εξ αποστάσεως (θεσπίζεται εμμέσως η υποχρέωση οι εκπαιδευτικοί να έχουν εξοπλισμό που δεν τους παρέχεται από το ΥΠΑΙΘ), και γ) ενδοσχολική επιμόρφωση (με συνεκτίμηση στην αξιολόγηση), την οποία και πάλι αποφασίζει ο διευθυντής και ως προς την θεματολογία και ως προς τον φορέα υλοποίησής της.

Επίσης, με την απειλή της αρνητικής αξιολόγησης, επιχειρείται να παρεμποδιστεί η συνδικαλιστική δράση, αφού η συμμετοχή στις αποφάσεις του σωματείου οδηγεί ρητά στην αρνητική αξιολόγηση «μη ικανοποιητικός», δηλαδή με συμμετοχήσε απεργία-αποχή από την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας καθιστά τον εκπαιδευτικό υπηρεσιακά ανεπαρκή και του στερεί το δικαίωμα να μονιμοποιηθεί, αν είναι δόκιμος ή να διεκδικήσει θέση ευθύνης μέχρι και οκτώ χρόνια.

Δημιουργείται ο θεσμός του «Μέντορα» εκπαιδευτικού και του Ενδοσχολικού Συντονιστή.

Δημιουργούνται 800 θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης (σ.σ. πρώην σχολικοί σύμβουλοι) και 116 θέσεις Περιφερειακών Εποπτών Εκπαίδευσης.

Σε κάθε διεύθυνση εκπαίδευσης, θα υπάρχει και Επόπτης Εκπαίδευσης.

Η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, ανακοίνωσε ότι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θα γίνεται σε τρία στάδια, εκ των οποίων τα δύο θα αξιολογούνται ανά τετραετία και το τρίτο ανά διετία.

Με το νομοσχέδιο, προωθείται η «σκληρή» διπλή αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, τόσο από τον σύμβουλο, όσο και από τον διευθυντή του σχολείου.

Συγκεκριμένα: η γενική και ειδική διδακτική των εκπαιδευτικών θα αποτιμάται από τον σύμβουλο εκπαίδευσης ανά τέσσερα έτη, το παιδαγωγικό κλίμα της τάξης θα αποτιμάται από τον διευθυντή ανά τετραετία, η υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια θα αποτιμάται και από τον διευθυντή και από τον σύμβουλο, ανά διετία.

Σημειώνεται πως η αξιολόγηση θα γίνεται σε 4βαθμη περιγραφική κλίμακα:

1) Μη ικανοποιητικός,  2) Ικανοποιητικός,  3) Πολύ καλός,  4) Εξαιρετικός.

Οι εκπαιδευτικοί των στοιχείων 1 και 2 της κλίμακας θα παραπέμπονται σε επιμόρφωση και βάση του δημόσιο-υπαλληλικού κώδικα σε περίπτωση που δεν φτάσει κάποιος την 3ηβαθμίδαδύο φορές, φεύγει από την υπηρεσία.

Αυτό το αυταρχικό κλίμα που δημιουργείται με το φόβο της αξιολόγησης είναι εις βάρος του παιδαγωγικού ρόλου των εκπαιδευτικών και της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου.

Αν θέλουμε βελτίωση της παιδείας και ειδικότερα της Εκπαίδευσης χρειάζονται να γίνουν πολλά άλλα πράγματα όπως: αύξηση της χρηματοδότησης της παιδείας, κάλυψη των 50.000 κενών εκπαιδευτικών, μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα, σύγχρονες κτιριακές υποδομές και όχι κοντέινερ, τεχνολογικό και λοιπό εξοπλισμό, προγράμματα σπουδών σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές με ανάλογα βιβλία και εποπτικό υλικό, κατάργηση της τράπεζας θεμάτων και μείωση των εξετάσεων που οδηγούν σε στείρα γνώση και ανάγκη παραπαιδείας.

Όσον αφορά την ατομική αξιολόγηση προτάσσουμε το πάγιο αίτημα του κλάδου μας για καθολική, εισαγωγική, περιοδική και ετήσια, επιμόρφωση όπως αυτό αποφασίστηκε στο 8ο Συνέδριο το 1998, το οποίο αποτελεί βασική παράμετρο βελτίωσης των εκπαιδευτικών και του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.

Με βάση τα παραπάνω σημεία, που δεν είναι μόνο αυτά, απαιτούμε να αποσυρθεί το Νομοσχέδιο αυτό άμεσα αφού με αυτό το ΥΠΑΙΘ δημιουργεί ένα σχολείο από το οποίο «χάνεται πλήρως»η δημοκρατία, η αξιοκρατία, η συλλογικότητα, η συμμετοχή και η συνεργασία, το παιδαγωγικό πλαίσιο και υποκαθίστανται από πελατειακές σχέσεις, αναξιοκρατία, γραφειοκρατία και συγκεντρωτισμό.

Καλούμε όλους/ες τους συναδέλφους/ισσες να συσπειρωθούν γύρω από σωματείο και να απαιτήσουν την απόσυρση του νομοσχεδίου.

Καλούμε τους/τις δ-ντες/δ-ντριες των σχολείων να αναλογιστούν ότι και οι ίδιοι είναι συνάδελφοι και να αρνηθούν να μετατραπούν σε αξιολογητές και  αυταρχικούς διοικητές – μάνατζερ.»

Δείτε Επίσης

Άμεση η ανταπόκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ στο αίτημα του Ν.Τ. Ιωαννίνων για στήριξη των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που διώκονται

Με αφορμή τις πρόσφατες αγωγές κατά Διευθυντών Δημοτικών και Γυμνασίων στα Γιάννενα, επειδή δεν επέτρεψαν ...