Πέμπτη , 31 Αυγούστου 2023
Επικαιρότητα
Αρχική / ΕΡΕΥΝΑ / Ενίσχυση φορέων για την ανάπτυξη αριστείας μέσα από την υποστήριξη ερευνητικών υποδομών

Ενίσχυση φορέων για την ανάπτυξη αριστείας μέσα από την υποστήριξη ερευνητικών υποδομών

Δημοσιεύεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020 η πρόσκληση «Ενίσχυση φορέων για την ανάπτυξη αριστείας μέσα από την υποστήριξη ερευνητικών υποδομών».

Η δράση -συνολικής δημόσιας δαπάνης έως 1.000.000 ευρώ– αποσκοπεί στην ενίσχυση της αριστείας στην Περιφέρειας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και παράλληλα στην κάλυψη της καταγραφόμενης έλλειψης δικτύωσης των ερευνητικών υποδομών της Περιφέρειας με τον επιχειρηματικό κόσμο και τους παραγωγικούς κλάδους της Περιφερειακής οικονομίας.

Η πρόσκληση αφορά στη δημιουργία, ανάπτυξη ή αναβάθμιση υποδομών έρευνας και καινοτομίας από δημόσιους ερευνητικούς φορείς για την βελτίωση της ικανότητας παραγωγής καινοτομίας για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, στους τομείς Περιφερειακού Ενδιαφέροντος που περιγράφονται στην Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) και ειδικότερα στους τομείς: α) Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, β) Ιατρικής, γ) Αγροδιατροφής, δ) Δημιουργικής Βιομηχανίας.

Ειδικότερα, περιλαμβάνει την κάλυψη δαπανών για: α) δημιουργία νέων ερευνητικών υποδομών, β) κάλυψη αναγκών σε εργαστηριακό εξοπλισμό, όργανα και λογισμικό που κρίνονται απαραίτητα για την εκπόνηση ερευνητικού έργου εφαρμοσμένης έρευνας, γ) εστιασμένες κατασκευαστικές εργασίες μικρής κλίμακας με στόχο την ενσωμάτωση και λειτουργία του προμηθευόμενου εξοπλισμού καθώς και δαπάνες για βελτίωση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι ΑΕΙ ή Ειδικοί Λογαριασμοί Έρευνας, Ερευνητικοί Φορείς (του άρθρου 12, ν.4386/2016), λοιποί ερευνητικοί φορείς – Οργανισμοί Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων (υπαγόμενοι σε φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης) με έδρα ή παράρτημα στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Οι προτάσεις θα υποβληθούν από την 18-01-2021 έως 31-05-2021 (ώρα 14:00) και θα εφαρμοστεί η μέθοδος της Άμεσης αξιολόγησης.

Δείτε Επίσης

Φ.Μωρόγιαννης-Ό,τι συμβαίνει στο σώμα της γυναίκας δεν οφείλεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία της.Η ιατρική έχει σταθεί στο πλευρό των γυναικών.

Από:Γιώργος Γκόντζος([email protected])—- “Είναι πολύ σημαντικό να εκφράζονται οι  απόψεις που  να τονίζεται  η ανάγκη  να ...