Δευτέρα , 18 Οκτωβρίου 2021
Επικαιρότητα
Αρχική / Οικονομία / Δεν προβλέπεται επανυπολογισμός των κύριων συντάξεων των υπαλλήλων της πρώην Αγροτικής Τράπεζας, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας

Δεν προβλέπεται επανυπολογισμός των κύριων συντάξεων των υπαλλήλων της πρώην Αγροτικής Τράπεζας, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας

Το θέμα επανυπολογισμού των κύριων συντάξεων των συνταξιούχων υπαλλήλων της πρώην Αγροτικής Τράπεζας (ΑΤΕ) έχει φέρει επανειλημμένα στη Βουλή ο Σταύρος Καλογιάννης, μετά από συνεργασία που είχε με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΑΤΕ.

Στην απάντησή του ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Π. Τσακλόγλου, μεταξύ άλλων, αναφέρει:

«Η Γενική Διεύθυνση Συντάξεων του e-ΕΦΚΑ, με το αριθμ. Τ01/639/50/21-3-2019 έγγραφό της, έχει ήδη ενημερώσει τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΑΤΕ σχετικά με την νομοθεσία, βάσει της οποίας αναπροσαρμόστηκαν οι συντάξεις που καταβάλλονταν κατά τη δημοσίευση του ν. 4387/16, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο απεικονίζονται στο οικείο πληροφορικό σύστημα.

Όσον αφορά, πάντως, τη διαδικασία αναπροσαρμογής των ως άνω συντάξεων, σημειώνεται ότι αυτή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με όσα προβλέπουν το άρθρο 14 του ν. 4387/16, σε συνδυασμό με τα άρθρα 7, 8, 27, 28 και 33 του ιδίου νόμου, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις των νόμων 4488/16, 4472/17, 4583/18, καθώς και οι ρυθμίσεις της οικ./26083/887/7-6-16 υπουργικής απόφασης. Σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, ως βάση για την αναπροσαρμογή της κύριας σύνταξης λαμβάνεται πάντα ο συντάξιμος μισθός, επί του οποίου υπολογίστηκε η ήδη χορηγηθείσα σύνταξη (σχετ.το με αρ.πρωτ.Φ80000/οικ.60258/1471/23-12-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων). Επομένως, ο ισχυρισμός του ως άνω Συλλόγου, ότι για την κατηγορία των συνταξιούχων της ΑΤΕ που συνταξιοδοτήθηκαν πρόωρα δεν λήφθηκε υπόψη ασφαλιστικός χρόνος στην αναπροσαρμογή των συντάξεών τους, δεν ευσταθεί, δεδομένου ότι, αφενός, ο χρόνος αυτός αφορά χρονικό διάστημα που διανύθηκε μετά τη συνταξιοδότηση των προσώπων αυτών και, αφετέρου, ο χρόνος αυτός, δηλαδή από την πρόωρη συνταξιοδότηση μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας, παρά το ότι καταβάλλονταν οι οικείες ασφαλιστικές εισφορές, δεν μπορεί να επηρεάσει το ύψος της καταβληθείσας πρόωρης σύνταξης, καθώς δεν προβλεπόταν βάσει του Κανονισμού του πρώην Ταμείου να προσμετράται στον συνολικό χρόνο ασφάλισής τους, ούτως ώστε και να αναπροσαρμόσει τις σχετικές συντάξεις.»

Δείτε Επίσης

Πρόσκληση σε ενημερωτική εκδήλωση για την επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και ...