Παρασκευή , 5 Ιουλίου 2024
Αρχική / Επικαιρότητα / Σταύρος Καλογιάννης: «Η κύρωση από τη Βουλή της Απόφασης για τους ίδιους πόρους της ΕΕ αποτελεί προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης»

Σταύρος Καλογιάννης: «Η κύρωση από τη Βουλή της Απόφασης για τους ίδιους πόρους της ΕΕ αποτελεί προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης»

Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συζητείται το σ/ν για τους ίδιους πόρους της ΕΕ, τοποθετήθηκε ο Σταύρος Καλογιάννης, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Το σ/ν που συζητάμε περιλαμβάνει δύο Μέρη. Το πρώτο αφορά την κύρωση Απόφασης για το σύστημα ιδίων πόρων της ΕΕ. Το δεύτερο αφορά ρυθμίσεις για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Ας δούμε αρχικά τις ρυθμίσεις για τους ίδιους πόρους.

Τον Ιούλιο 2020 οι ηγέτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκαναν ένα πολύ σημαντικό βήμα για την έξοδο από την οικονομική κρίση και τη βαθιά ύφεση που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού. Συμφώνησαν στη διάθεση ποσού 750 δις ευρώ για την ανάκαμψη των εθνικών οικονομιών μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, με ένα μείγμα επιχορηγήσεων και δανείων. Παράλληλα, συμφώνησαν και σε ένα πακέτο 1.074 δις ευρώ για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την περίοδο 2021-2027.

Βάσει αυτής της συμφωνίας, η Ελλάδα θα εισπράξει την επόμενη επταετία, μέσω του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και του Ταμείου Ανάκαμψης, το μεγαλύτερο ποσό που έλαβε ποτέ από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της τάξεως των 72 δις ευρώ. Ειδικότερα, θα λάβει 39,9 δις ευρώ από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και 32 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Πρόκειται για ιστορικής σημασίας χρηματοδοτικό πακέτο, το οποίο με ορθολογική αξιοποίηση θα επιτρέψει την ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας και την επίτευξη διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

Προϋπόθεση για την επίτευξη όλων αυτών είναι να κυρωθεί από κάθε κράτος – μέλος η Απόφαση για το νέο σύστημα των ιδίων πόρων της Ένωσης, που συζητάμε σήμερα. Με αυτόν τον τρόπο θα ενεργοποιηθεί το Ταμείο Ανάκαμψης.

Αναλυτικότερα, με τη νέα Απόφαση για τους ίδιους πόρους δίνεται πλέον η δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δανείζεται κεφάλαια από τις αγορές, προκειμένου να εξασφαλίζει χρηματοδοτική ικανότητα για τα μέτρα ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Είχα την ευκαιρία να συζητήσω αυτή τη νέα Απόφαση σε τηλεδιάσκεψη, πριν λίγες ημέρες, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας 2021 για την ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση, με τη συμμετοχή του Επιτρόπου Οικονομικών, κ. Gentiloni, και του Προέδρου του ΕΚ, κ. Sassoli, οι οποίοι ανέδειξαν την αναγκαιότητα κύρωσης της Απόφασης.

Με την Απόφαση εισάγεται ένας νέος πόρος που υπολογίζεται βάσει των μη ανακυκλούμενων απορριμμάτων πλαστικών συσκευασιών σε κάθε κράτος – μέλος. Ο ενιαίος συντελεστής καταβολής είναι 0,80 ευρώ ανά χιλιόγραμμο. Πρόκειται για πόρο που έχει οικολογικό χαρακτήρα, ενθαρρύνει την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία. Είναι δίκαιος, καθώς λαμβάνει υπόψη το επίπεδο εισοδήματος κάθε κράτους – μέλους.

Συνοψίζοντας, η κύρωση της Απόφασης για το σύστημα ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Κοινοβούλιο θα μας επιτρέψει να δρέψουμε τους καρπούς που η Κυβέρνηση πέτυχε στη Σύνοδο Κορυφής του Ιουλίου 2020. Αυτά τα κονδύλια θα συμβάλλουν στην προώθηση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, στην προώθηση της έρευνας, στην ενίσχυση της απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής, στην προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων.

Στο δεύτερο μέρος του σχεδίου νόμου τροποποιείται ο Ν. 3864/2010, που διέπει τη λειτουργία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, προκειμένου να καταστεί εφικτή η συμμετοχή του Ταμείου σε αυξήσεις κεφαλαίου, που δεν έχουν χαρακτήρα κεφαλαιακής ενίσχυσης.

Το Ταμείο παρείχε κεφαλαιακή ενίσχυση για σκοπούς ανακεφαλαιοποίησης ή σταδιακής εξυγίανσης και πρέπει τώρα να αποχωρήσει.

Σήμερα δεν επιτρέπεται στο Ταμείο να μετέχει σε αύξηση κεφαλαίου ενός πιστωτικού ιδρύματος, στο οποίο είναι μέτοχος, παρά μόνο εάν η αύξηση αυτή είναι επιβεβλημένη για εποπτικούς λόγους. Το σ/ν επιδιώκει να διευκολύνει την προσέλκυση επενδυτών στις ελληνικές Τράπεζες και να ενισχύσει τις στρατηγικές προσέλκυσης νέων κεφαλαίων με όρους αγοράς. Σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή είναι η απεμπλοκή του Δημοσίου από τις Τράπεζες.

Βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή, όπου το τραπεζικό σύστημα «αλλάζει σελίδα». Οι ελληνικές Τράπεζες, βασιζόμενες σε μια κυβερνητική πολιτική εμπροσθοβαρών μεταρρυθμίσεων και δραστικής μείωσης των «κόκκινων δανείων», ενόψει της έλευσης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, μπορούν να προχωρήσουν εφαρμόζοντας η καθεμία τη δική της στρατηγική.

Συμπερασματικά, η Κυβέρνηση εισάγει μία δυνατότητα προς το ΤΧΣ, προκειμένου αυτό να μπορέσει να ανταποκριθεί στις επενδυτικές συνθήκες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως επιδιώκει κάθε ιδιώτης ο οποίος επιθυμεί τη μεγιστοποίηση της ωφέλειας από την επένδυσή του.»

Δείτε Επίσης

Τριήμερο δράσεων Αστρονομίας στα Ιωάννινα 11-13 Απριλίου 2024

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και Δραστηριότητες για το ευρύ κοινό Ηράκλειο Κρήτης, 1η Απριλίου 2024. Το Ινστιτούτο ...