Παρασκευή , 17 Μαΐου 2024
Αρχική / ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ / Συνεργασία του Δήμου Ιωαννιτών με τον ΟΑΕΔ

Συνεργασία του Δήμου Ιωαννιτών με τον ΟΑΕΔ

Με την Περιφερειακή Διευθύντρια του ΟΑΕΔ, Ελένη Παπιγκιώτη, και στελέχη του Οργανισμού συναντήθηκε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Μωυσής Ελισάφ.

Στη συνάντηση αναδείχθηκε ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην υποστήριξη των ανέργων, ειδικά των νέων, που πλήττονται περισσότερο.

Η συνεργασία του Δήμου Ιωαννιτών με τον ΟΑΕΔ αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την πολύπλευρη υποστήριξη και επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας.

Στη συνάντηση συζητήθηκε η διασύνδεση των ανέργων τόσο με τα προγράμματα του Τμήματος Διά Βίου Μάθησης, με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, όσο και με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, για την αντιμετώπιση των  ψυχοκοινωνικών  επιπτώσεων της ανεργίας.

Δείτε Επίσης

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων στις 03.04.2024 – ώρα 18.00.

Έχοντας υπόψη της διατάξεις των άρθρων 67 και 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως ...