Τρίτη , 14 Νοεμβρίου 2023
Επικαιρότητα
Αρχική / Πολιτισμός / Διάχυση της τεχνογνωσίας της διαχείρισης αρχαιολογικών πάρκων στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διάχυση της τεχνογνωσίας της διαχείρισης αρχαιολογικών πάρκων στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

TRANSFER – Ολοκληρωμένο Μοντέλο Διαχείρισης Αρχαιολογικών Πάρκων

Το έργο Transfer συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ADRION (Interreg V-B Adriatic-Ionian), που προωθεί την συνεργασία ανάμεσα σε οχτώ χώρες: Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Μαυροβούνιο, Σερβία και Σλοβενία. Στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει την καινοτόμο διαχείριση μεταξύ των εμπλεκομένων χωρών, εκμεταλλευόμενο τις φυσικές, πολιτιστικές και ανθρώπινες πηγές και ταυτόχρονα να προωθήσει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου.

Το Transfer αποτελεί μία καινοτόμο πρωτοβουλία στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου, που προσανατολίζεται στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης, συμμετοχικής και ολιστικής προσέγγισης στη διαχείριση των αρχαιολογικών πάρκων και στην δημιουργία ενός κοινού μοντέλου διαχείρισης. Επιπροσθέτως, το έργο θα επιτρέψει να προωθηθούν οι διαδικασίες του αστικού και χωροταξικού σχεδιασμού μέσω μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη διατήρηση, αξιοποίηση και καινοτομία της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της ανάπτυξης και της μεταφοράς ενός θετικού μοντέλου ανάπτυξης.

Το Κοινό Μοντέλο Διαχείρισης θα δοκιμαστεί πιλοτικά σε έξι αρχαιολογικούς χώρους: Urbs Salvia-Ιταλία, Αντιγόνεια-Αλβανία, Ptuj-Σλοβενία, Δωδώνη-Ελλάδα, Omišalj και Šibernik-Κροατία. Οι πληροφορίες, που θα προκύψουν από την πιλοτική δράση μαζί με την συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και των δικαιούχων  θα αξιοποιηθούν στην τελική αξιολόγηση του Κοινού Μοντέλου Διαχείρισης, καθώς και στην επεξεργασία μίας ενιαίας Στρατηγικής για την συντήρηση και ανάδειξη των Αρχαιολογικών Πάρκων. Η αναμενόμενη ημερομηνία λήξης του έργου είναι το καλοκαίρι (Ιούνιος) του 2022.

Το TRANSFER θα αποτελέσει πρότυπο για άλλες περιοχές βάση του οποίου θα αναπτύξουν τα δικά τους διαχειριστικά σχέδια αρχαιολογικών πάρκων, καθώς και μια ολιστική πολιτική αντιμετώπισης της κοινής πρόκλησης αξιολόγησης της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς με βιώσιμο τρόπο. Η διασυνοριακή προσέγγιση της κοινής ανάπτυξης και δοκιμής του μοντέλου στις διαφορετικές περιοχές των εμπλεκόμενων κρατών θα εξασφαλίσει την δυνατότητα μεταφοράς και αντιγραφής σε όλες τις χώρες της Αδριατικής και του Ιονίου.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν δώδεκα εταίροι από έξι χώρες της Αδριατικής. Οι εταίροι είναι δημόσιοι λειτουργοί από τις συμμετέχουσες χώρες όπως Πανεπιστήμια, επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα μαζί με πρακτορεία και ενώσεις που συντονίζονται από τον καθηγητή Roberto Perna, του Πανεπιστημίου της Macerata στην Ιταλία (επικεφαλής του Προγράμματος).

Στην παρούσα φάση, οι συμμετέχουσες χώρες έχουν συμβάλλει ενεργά με την τεχνογνωσία τους για την υπάρχουσα κατάσταση των εμπλεκομένων αρχαιολογικών θέσεων (Ανάλυση της Υπάρχουσας Κατάστασης-Existing Situation Analysis) και την σύνταξη αναφορών για τις διαθέσιμες καλές πρακτικές στους τομείς της διαχείρισης, της τοπικής οικονομίας και των ψηφιακών εργαλείων (διαθέσιμα στον ιστότοπο του Προγράμματος).

Οι τρείς τομείς – διαχείριση, οικονομία και ψηφιακά εργαλεία- αποτέλεσαν τους άξονες πάνω στους οποίους σχεδιάστηκαν οι ομάδες εργασίας (Working Groups). Κάθε ομάδα εργασίας ασχολείται με την ανάπτυξη του Κοινού Μοντέλου Διαχείρισης με βάση την γνώση βασικών θεμάτων, της κοινής εμπειρίας και του αμοιβαίου διαλόγου ανάμεσα στους συμμετέχοντες.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο TRANSFER μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα https://transfer.adrioninterreg.eu/ ή ακολουθήστε τις σελίδες στο Facebook, ΥοuTube.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

Επικεφαλής Προγράμματος: Roberto Perna, [email protected], Πανεπιστήμιο Macerata, Ιταλία

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Προγράμματος: Miloš Ćipranić, [email protected], IFDT

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 1.664.336,80€

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 – ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

Δείτε Επίσης

Προβολές από τις Νύχτες Πρεμιέρας, σήμερα στο Μουσείο Αργυροτεχνίας

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας ...