Σάββατο , 1 Οκτωβρίου 2022
Επικαιρότητα
Αρχική / ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ / ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ TOYRISM4ALL ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31/12/2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ TOYRISM4ALL ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31/12/2021

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Η ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ», ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΞΗΣ:

«Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Υπουργείο Τουρισμού, με επιστολή του, μας ενημερώνει για την παράταση του προγράμματος ενίσχυσης της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού «Τουρισμός για Όλους» για το έτος 2021, σύμφωνα με το άρθρο 131 του Ν.4764/2020 (Α’ 256), με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν για το 2020.

Σας ενημερώνουμε για τις νέες δυνατότητες αξιοποίησης του προγράμματος, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 17247/11.11.2020 (Β’ 5149) από 20 Απριλίου 2021.

Ανάλογα με την συμφωνία, ο δικαιούχος μπορεί να επιλέξει να αξιοποιήσει το e-voucher που έχει στην κατοχή του για 4 ή 3 ή 2 διανυκτερεύσεις και να επιδοτηθεί ως εξής:

• 2 διανυκτερεύσεις: Επιδότηση 100%, με ανώτερο ποσό τα 40€/την ημέρα/το άτομο (ισχύει για όλους).

• 3 διανυκτερεύσεις: Επιδότηση 100%, με ανώτερο ποσό τα 40€/την ημέρα/το άτομο (ισχύει για όλους).

• 4 διανυκτερεύσεις: Επιδότηση 80%, με ανώτερο ποσό τα 30€/την ημέρα/το άτομο, 100% για ΑΜΕΑ, με ανώτερο ποσό τα 30€/την ημέρα/το άτομο.

Σημειώνουμε ότι για την υποβολή αιτημάτων πληρωμής που αφορούν σε voucher, τα οποία εξαργυρώνονται εντός του 2021, ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 131 του Ν.4764/2020. Συγκεκριμένα, τα χρηματικά ποσά, που καταβάλλονται από το Υπουργείο Τουρισμού για την αποπληρωμή των παρόχων, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού «Τουρισμός για όλους» για το έτος 2021, όπως αυτοί ορίζονται με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού του άρθρου 83 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον πληρούνται οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, χωρίς όμως τον όρο της παρακράτησης.

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής ενημερότητας, εφαρμόζεται το άρθρο 83 του Ν.Δ. 356/1974 (A΄ 90) περί συμψηφισμού και το άρθρο 12 του Ν. 4174/2013 (A΄ 170) περί βεβαίωσης οφειλής. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι γενικές διατάξεις περί ασφαλιστικής ενημερότητας, εφαρμόζεται το άρθρο 24 του Ν.4611/2019 (Α΄ 73), οι διατάξεις της υπ’ αρ. 15435/913/2020 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 1559) και οι οικείες διατάξεις περί συμψηφισμού οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Εφόσον επιθυμείτε τη συνέχιση της συνεργασίας με το Υπουργείο Τουρισμού, δεν χρειάζεται από πλευράς σας καμία ενέργεια και μπορείτε να δέχεστε κανονικά κρατήσεις από τους δικαιούχους/κατόχους e-vouchers έως 31/12/2021, σύμφωνα με τις τιμές συνεργασίας που έχετε δηλώσει στην εφαρμογή www.tourism4all.gov.gr .

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν επιθυμείτε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους», για να εξαιρεθείτε από το Μητρώο Παρόχων του προγράμματος για το έτος 2021, παρακαλούμε όπως αποστείλετε στο e-mail: [email protected] απάντηση, με αποκλειστική προθεσμία τις 26.04.2021, επισυνάπτοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου με την σφραγίδα της επιχείρησης, στην οποία θα αναφέρεται την επωνυμία και τον Α.Φ.Μ. της επιχείρησης.

Αν δεν αποστείλετε απάντηση στο παρόν e-mail θα παραμείνετε στο Μητρώο Παρόχων για το 2021 και σας παροτρύνουμε να εντάξετε στη σελίδα σας το λογότυπο του προγράμματος, καθώς και σύνδεσμο προς την εφαρμογή www.tourism4all.gov.gr για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων

Δείτε Επίσης

Έναρξη λειτουργίας κέντρου πληροφόρησης στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας

Από τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021, ξεκίνησε τη λειτουργία του το κέντρο πληροφόρησης «ADRION 5 ...