Κυριακή , 7 Μαρτίου 2021
Επικαιρότητα
Αρχική / Οικονομία / Παράταση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας»

Παράταση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας»

Σχετικά με την εν εξελίξει υπ’ αρ. 5660/3-11-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το υπομέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» του ΠΑΑ, σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η υπ’αριθμ. 6281/11-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΤΛΛ4653ΠΓ-Β41) Απόφαση Τροποποίησης, με την οποία παρατείνεται η περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης έως τις 29-1-2021 (ώρα 13:00).

Επιπλέον, με την Απόφαση Τροποποίησης επεκτείνεται η δυνατότητα συμμετοχής στην Πρόσκληση στους ενταγμένους δικαιούχους του υπομέτρου 11.1 οι οποίοι είναι αποδέκτες ολικής μεταβίβασης στο πλαίσιο του υπομέτρου 11.1 για το έτος εφαρμογής 2020, εφόσον πληρούν το σύνολο των λοιπών όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται στην Πρόσκληση.

Δείτε Επίσης

Άρση της αναστολής προθεσμιών δράσεων ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου ανακοινώνεται πως -με απόφαση του Περιφερειάρχη ...