Παρασκευή , 3 Δεκεμβρίου 2021
Επικαιρότητα
Αρχική / ΕΠΙΣΤΗΜΗ / Πρώτη επιστημονική συνάντηση για την έναρξη του έργου ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ

Πρώτη επιστημονική συνάντηση για την έναρξη του έργου ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ

Τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με τηλεδιάσκεψη, η πρώτη επιστημονική συνάντηση- έναρξη του έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων, (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)» στο πλαίσιο της δράσης «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας», συγχρηματοδοτούμενη από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020.

Το έργο αναφέρεται στην αναβάθμιση και την επέκταση των υφιστάμενων υποδομών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με στόχο την ανάπτυξη και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ελέγχου της ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων της Ηπείρου και της χώρας μας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις προδιαγραφές ασφάλειας, στα υλικά συσκευασίας και στις συνθήκες συντήρησης καθώς και στον τομέα του σχεδιασμού βιολειτουργικών προϊόντων.

Tο αντικείμενο της πρότασης περιλαμβάνει επιλεγμένα σημαντικά προϊόντα του πρωτογενούς τομέα της Ηπείρου και της χώρας μας και επιλεγμένα τρόφιμα, όπως:
α) το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα,
β) το κρέας και τα συναφή προϊόντα,
γ) τον οίνο,
δ) το ελαιόλαδο,
ε) τα προϊόντα ιχθυοκαλλιεργειών,
στ) τα προϊόντα αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών,
ζ) τα βιολειτουργικά προϊόντα.

Η προτεινόμενη ερευνητική πρόταση έχει, επίσης, στόχο να συνενώσει δράσεις και να εδραιώσει ερευνητικές ομάδες, με συνέργειες ερευνητικών εργαστηρίων μεταξύ:
•       των πέντε (5) Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: Χημείας, Γεωπονίας, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Μηχανικών Επιστήμης Υλικών και Ιατρικής, και
•       του Ινστιτούτου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Π.Α.Α.) του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
ώστε να αξιοποιηθεί ο καινοτόμος επιστημονικός εξοπλισμός που θα αποκτηθεί και να αναπτυχθούν πρωτοπόρες μέθοδοι και τεχνολογίες για τον εξειδικευμένο χαρακτηρισμό τροφίμων, της ποιότητας, της ασφάλειας και της αυθεντικότητας αυτών στην αλυσίδα αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, αλλά και της μεταποίησης και συντήρησης των τελικών προϊόντων.

Τελικός στόχος είναι η συνεργασία των συμμετεχόντων για:
•    την ολοκληρωμένη κάλυψη αναγκών της πρωτογενούς παραγωγής και άλλων προϊόντων τροφίμων,
•    την επικύρωση νέων αναλυτικών πρωτοκόλλων-μεθοδολογιών,
•    την αναζήτηση της ταυτότητας συγκεκριμένων ελληνικών τροφίμων,
•    την εδραίωση των ελληνικών προϊόντων
μέσω:
α) του προσδιορισμού της αυθεντικότητας,
β) της βελτίωσης των μοναδικών χαρακτηριστικών των ελληνικών προϊόντων (ποιότητα, ασφάλεια, συστατικά),
γ) της βελτίωσης της θρεπτικής αξίας,
δ) του χαρακτηρισμού ζωοτροφών για την ανάδειξη επιθυμητών χαρακτηριστικών βελτιωμένων τροφίμων ζωικής προέλευσης, και
ε) του ενδελεχούς ελέγχου για την παρουσία ρύπων, τοξινών η άλλων ανεπιθύμητων συστατικών.

Στο έργο θα συμμετέχουν 32 καθηγητές, 10 μέλη Ε.ΔΙ.Π. και 68 νέοι ερευνητές (μεταδιδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές).
Επιστημονικώς Υπεύθυνος του έργου είναι ο Καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλμπάνης και Αναπλ. Επιστημονικώς Υπεύθυνος ο Καθηγητής Ιωάννης Κωνσταντίνου του Τομέα Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Δείτε Επίσης

Γ.Καργιολάκης(Βιολόγος)-Ο εμβολιασμός είναι η απόλυτη πράξη αλτρουισμού.Το μήνυμα προς τους διστακτικούς και απαντήσεις στην άποψη ότι τα εμβόλια είναι “πειραματικά” και κατασκευάστηκαν “βιαστικά”.

Από:Γιώργος Γκόντζος(ggontzos@yahoo.gr)—  Ποιο  είναι το  μήνυμα  προς  τους  διστακτικούς  πολίτες  για  να εμβολιαστούν;Τα  εμβόλια  δημιουργήθηκαν ...