Παρασκευή , 2 Φεβρουαρίου 2024
Επικαιρότητα
Αρχική / ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ / Τροποποίηση της πράξης «Λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους στο Δήμο Ιωαννιτών»

Τροποποίηση της πράξης «Λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους στο Δήμο Ιωαννιτών»

Σύμφωνα με την 2951/19-11-2020 με ΑΔΑ: ΨΥΨ57Λ9-2ΧΔ αποφασίστηκε 2η   τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης «Λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους στο Δήμο Ιωαννιτών» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» του Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ».

 Ο «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» του Δήμου Ιωαννιτών συνεχίζει να λειτουργεί τη Δομή του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών και συγκεκριμένα για την υποστήριξη των γυναικώνμ που υποφέρουν ή απειλούνται από αυτήν.

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας αποτελεί υπηρεσία πρώτης γραμμής, καλύπτοντας την ανάγκη παροχής υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες – θύματα έμφυλης βίας. Στόχος του Ξενώνα είναι να παρέχει στις γυναίκες και στα παιδιά τους φιλοξενία, ασφάλεια, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, καθώς και υποστήριξη για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται. Διευκολύνει επίσης την πρόσβαση σε νομική συμβουλευτική, με την παραπομπή στα Συμβουλευτικά Κέντρα.

Η Πράξη προβλέπει την συνέχιση της λειτουργίας του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους στο Δήμο Ιωαννιτών, η οποία περιλαμβάνει και τη συνέχιση ή και την ανάπτυξη δράσεων υποστήριξης και αρωγής, με την οπτική του φύλου, ως εξής: Φιλοξενία Γυναικών και των Παιδιών τους, Κοινωνική Στήριξη, Ψυχολογική Στήριξη, Υπηρεσίες Προώθησης στην Απασχόληση, Δράσεις Δικτύωσης.

Ωφελούμενες είναι γυναίκες που έχουν υποστεί και υφίστανται βία σε όλες τις μορφές ή/και πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμΕΑ, άνεργες κ.λπ.) με τα παιδιά τους, οι οποίες χρήζουν φιλοξενίας στον Ξενώνα. Δεν τίθεται περιορισμός ως προς τη γεωγραφική προέλευση των ωφελούμενων γυναικών. Η δυναμικότητα του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους είναι 20 κλίνες.

Η ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίζεται στις 01/12/2015 και λήγει στις 30/11/2023, με συνολική διάρκεια χρηματοδότησης τα 8 έτη και συνολικό κόστος προϋπολογισμού 1.832.000,000€.

Δείτε Επίσης

«Πολυεπίπεδη η προσφορά και το κοινωνικό έργο των Γιαννιώτικων επιχειρήσεων», σύμφωνα με τον Δημήτρη Δημητρίου

Την ακόλουθη ανακοίνωση εξέδωσε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, Δρ. Δημήτριος Δημητρίου, σχετικά με τη ...