Πέμπτη , 31 Αυγούστου 2023
Επικαιρότητα
Αρχική / Εκπαίδευση / Θετικό το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την αναβάθμιση του μαθήματος της Γεωμετρίας στην εκπαίδευση

Θετικό το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την αναβάθμιση του μαθήματος της Γεωμετρίας στην εκπαίδευση

Θετικά εξετάζει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, την πρόταση του Σταύρου Καλογιάννη περί αναβαθμίσεως του μαθήματος της Γεωμετρίας και επαναφοράς της στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το θέμα είχε θέσει ο Σταύρος Καλογιάννης και στην αρμόδια Υφυπουργό Παιδείας κα Σοφία Ζαχαράκη σε συνάντηση που είχε μαζί της. Απαντώντας στη νέα επιστολή του Σταύρου Καλογιάννη, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, μεταξύ άλλων, αναφέρει:

«Α. Η θέση της Γεωμετρίας στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα σε όλες τις τάξεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (από την Α΄ Δημοτικού) μέχρι και τη Β΄ τάξη Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου αποδεικνύει τη σημασία της Γεωμετρίας στη Μαθηματική Εκπαίδευση των μαθητών. Σημειώνεται δε ότι στα Επαγγελματικά Λύκεια η Γεωμετρία εντάσσεται και στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ’ τάξης.

Β. Κατόπιν σχετικών Πράξεων του Δ.Σ. του ΙΕΠ (28/05-06-2020 και 37/23-7-2020, από το σχολικό έτος 2020-2021 η Γεωμετρία αποτελεί ένα από τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα της Α΄ τάξης Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου, η εξέταση της οποίας θα αντλεί θέματα και από την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που προβλέπεται από το άρθρο 9 του Ν.4692/2020.

Γ. Στο πλαίσιο της Αναβάθμισης των Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη μέσω συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020, θα εξεταστούν συνολικά τα θέματα Μαθηματικής Εκπαίδευσης. Σε αυτό το πλαίσιο, θα μελετηθούν ενδελεχώς τρόποι αναβάθμισης της διδασκαλίας και της θέσης της Γεωμετρίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η ολοκλήρωση και εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών οριοθετείται χρονικά από το σχολικό έτος 2021-2022».

Ο Σταύρος Καλογιάννης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Όπως έχω αναφέρει η Γεωμετρία μαζί με τη Γλώσσα, τη Φιλοσοφία και τη Μουσική, οι οποίες περιείχαν την ιδιαίτερη εσωτερική τους γεωμετρική δομή, αποτελούσαν τους τρεις κύριους πυλώνες της κλασσικής Παιδείας.

Όμως η υποβάθμιση του μαθήματος της Γεωμετρίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας είναι ανεξήγητη. Αποτελεί θετικό γεγονός ότι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής δηλώνει ότι προτίθεται να μελετήσει ενδελεχώς τους τρόπους αναβάθμισης της διδασκαλίας και της θέσης της Γεωμετρίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το αποτέλεσμα των πρόσφατων Πανελλαδικών εξετάσεων πρέπει να μας προβληματίσει και να ληφθούν γενναίες αποφάσεις με συνεργασία όλων των συναρμοδίων,το συντομότερο δυνατό. Στην κατεύθυνση αυτή πιστεύω ακράδαντα ότι η Γεωμετρία πρέπει να αποτελεί εξεταζόμενο μάθημα στις Πανελλαδικές».

Δείτε Επίσης

Γ.Πλεύρης (Διευθυντής 1ου Γυμνασίου Ιωαννίνων) -Τιμάμε τον SAMUEL PATY,τον εκπαιδευτικό ,ήρωα της σύγχρονης εποχής.Αποφασισμένος δάσκαλος να διδάξει την ελευθερία της έκφρασης.

Από: Γιώργος Γκόντζος([email protected])— Στην πρωτοβουλία  του 1ου Γυμνασίου  Ιωαννίνων να κρατηθεί  στην πρωινή  προσευχή ενός  ...